Van de Provinciaal

Van de Provinciaal

Beste medebroeders,   Met goede moed zijn we aan 2019 begonnen. Van harte hoop ik dat het voor de meesten van ons een jaar wordt, waarin we de kracht krijgen om alles aan te kunnen wat op onze weg komt. We hebben elkaar daarbij  nodig en daarom is het  te wensen...

Nieuws uit de Confederatie

Verslag van de 50e zitting van het provinciebestuur

Nadat wij elkaar, en hierbij ook u, een zalig nieuwjaar hadden gewenst, begonnen we aan onze eerste vergadering in 2019. Om maar vrolijk te beginnen: we hebben het nogmaals gehad over de kerkhoven. Er moet nog het nodige aan werk verzet worden, maar de grote lijnen...

Nieuws

Nieuwe Generaal Overste

Op 20 juli 2018 is in Rome een nieuwe Generaal Overste gekozen.Dit is geworden Pater Carlos Luis Suarez Codorniú, SCJ, uit Venezuela.Voor actueel nieuws over het Generaal Kapittel kunt u de website van Rome raadplegen: www.dehon.it.

Aandachtspunten

Reactie bestuur slachtoffers van seksueel misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik op onze scholen en internaten. Reactie van het Bestuur van de Nederlandse Provincie SCJ Onze SCJ-provincie na Deetman 19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ...

Jubilarissen

Jubilarissen 2019

In 2019 vieren de volgende medebroeders hun jubileum: ONZE JUBILARISSEN   Op 19 maart is 65 jaar geprofest: Broeder Kees de Beijer. Op 19 maart is 65 jaar geprofest: Broeder Ewald Hurkmans. Op 23 maart is 50 jaar priester: Pater Lambert Croimans. Op 29 maart is...

Overwegingen

Overwegingen Piet Schellens

Overwegingen Piet Schellens bij de bijbelse beelden van Herman FalkePater Herman Falke maakt beelden over bijbelse verhalen. Zij waren voor Pater Piet Schellens aanleiding om de betekenis ervan uit te leggen. U treft hier een selectie aan van de vruchten...

Verjaardagen

Onze overledenen

Kees van Beek overleden

In memoriam Pater Kees van Beek.   Het levensboek van Kees beslaat ruim 89 jaar. Hij werd geboren op 1 januari 1929 in Oegstgeest. Diezelfde dag nog werd hij nog gedoopt in de parochiekerk van de heilige Willibrordus. Zijn middelbare schoolstudies werden...