Van de Provinciaal

Van de Provinciaal

Beste medebroeders, Al enige tijd maken we ons zorgen over onze bestuurskracht in de toekomst. Hoe lang kunnen we nog in eigen kring confraters vinden die de volle verantwoordelijkheid voor onze steeds ouder en kleiner wordende gemeenschap op zich kunnen nemen. Op...

Nieuws uit de Confederatie

Verslag van de 51e zitting van het provinciebestuur

Na ons openingsgebed – heel toepasselijk een gebed vanuit de wereldjongerendagen, we blijven immers jong van geest – en de herdenking van onze overledenen, waarbij deze keer nogal wat familieleden en bekenden herdacht werden, konden we aan onze vergadering beginnen....

Nieuws

Laatste bewoners Heilig Hartklooster Asten vertrokken

Laatste bewoners Heilig Hartklooster Asten vertrokken Op 23 januari 2019 is de laatste bewoner van Asten vertrokken. Pater Rein van Langen heeft als een goede kapitein als laatste de deur achter zich gesloten. De meesten van de broeders en paters zijn gedurende de...

Nieuwe Generaal Overste

Op 20 juli 2018 is in Rome een nieuwe Generaal Overste gekozen.Dit is geworden Pater Carlos Luis Suarez Codorniú, SCJ, uit Venezuela.Voor actueel nieuws over het Generaal Kapittel kunt u de website van Rome raadplegen: www.dehon.it.

Aandachtspunten

Reactie bestuur slachtoffers van seksueel misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik op onze scholen en internaten. Reactie van het Bestuur van de Nederlandse Provincie SCJ Onze SCJ-provincie na Deetman 19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ...

Jubilarissen

Jubilarissen 2019

In 2019 vieren de volgende medebroeders hun jubileum: ONZE JUBILARISSEN   Op 19 maart is 65 jaar geprofest: Broeder Kees de Beijer. Op 19 maart is 65 jaar geprofest: Broeder Ewald Hurkmans. Op 23 maart is 50 jaar priester: Pater Lambert Croimans. Op 29 maart is...

Overwegingen

Overwegingen Piet Schellens

Overwegingen Piet Schellens bij de bijbelse beelden van Herman FalkePater Herman Falke maakt beelden over bijbelse verhalen. Zij waren voor Pater Piet Schellens aanleiding om de betekenis ervan uit te leggen. U treft hier een selectie aan van de vruchten...

Verjaardagen

Onze overledenen

Kees van Beek overleden

In memoriam Pater Kees van Beek.   Het levensboek van Kees beslaat ruim 89 jaar. Hij werd geboren op 1 januari 1929 in Oegstgeest. Diezelfde dag nog werd hij nog gedoopt in de parochiekerk van de heilige Willibrordus. Zijn middelbare schoolstudies werden...