Op 4 oktober 2023 werd er weer een kapittel gehouden van de NLV confederatie. De aanleiding hiervoor was het generaal kapittel wat in Rome gehouden wordt in juni en juli 2024. Ingevolge het nieuwste directorium zijn alle leden automatisch ook lid van het kapittel. Het merendeel was dan ook aanwezig in Teteringen. Na een woord van welkom en een heerlijk stuk taart werd gestart met het gebed voor de bisschoppensynode. Daarna is de vragenlijst uit Rome besproken en de ontwikkelingen binnen onze beide regio’s gedurende de afgelopen zes jaren. Voorts is de actuele situatie binnen de confederatie toegelicht en zijn de resoluties geëvalueerd. De keuze voor de afgevaardigden voor het generaal kapittel is gemaakt. Naast de vergadering was het prettig om elkaar weer eens te ontmoeten.

.