Pater Dehon 1843-1925

Pater Dehon is vijf jaar voor het grote Europese revolutiejaar 1848 geboren. Vanaf die tijd zijn er in de komende honderd jaar in Europa veel economische, staatkundige en politieke veranderingen.

Soclaal-liberalisme, socialisme, communisme, anarchisme en wat al niet meer. Het enige kenmerkende dat al deze stromingen hadden was dat zij het beste met de arbeider voor hadden. En het moet gezegd worden er is ook een hoop bereikt.

Los van al deze bewegingen ontstonden er in de 19e eeuw ook vele nieuwe congregaties. Zij stelden zich ten doel de armoede en het onrecht in de wereld te bestrijden, dit echter zonder politieke aspiraties.
Vele van deze congregaties zijn heden ten dagen nog steeds actief, zo ook de onze. Op de volgende pagina’s willen we u trachten te verduidelijken van waaruit wij zijn voorgekomen.