“  Pater Wim Blok     "Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid". (Lucas: 2,29-31)  Op maandag 25 november 2019 is in Park Zuiderhout te Teteringen van ons...