HET BEGELEIDINGSCENTRUM « CAPELDERIJ » OPDORP- BUGGENHOUT

De oorsprong van de scj-stichting te Opdorp-Buggenhout moet gezocht worden in het oude noviciaatshuis van Brugelette. December 1946 vertrokken de laatste novicen naar Loppem en kwam het domein leeg te staan. Niet voor lang echter, want al in februari 1947 kwam er een eerste groep jongens aan van een nieuwe stichting : het huis “André Prévot” met als doelstelling moeilijk op de voeden jongens te herbergen. Het initiatief kwam van de toenmalige sociaal bewogen provinciaal, pater Wim Muermans, die een jaar later , in 1948, een domein aankocht waarop een kasteel stond “Hof ter Capelderij”.( pater Wim “had iets” met aankopen van oude kastelen!). Daar vestigde hij een jongenstehuis dat de naam meekreeg
“ Jongenstehuis Prins Albert”. Er werd al vlug voor uitbreiding van gebouwen gezorgd. In 1963 werd op het domein een basisschool opgericht en in 1966 een Vrije Beroepsschool. Een aantal jongens volgde het middelbaar onderwijs in de buurt.
Tientallen jaren heeft het Centrum “gedraaid” op de belangloze inzet van medebroeders en talloze vrijwilligers.

In 1977 werd het Jongenstehuis omgedoopt tot Medisch Pedagogisch Instituut “Capelderij” ( naar de oorspronkelijke naam) en in datzelfde jaar verkocht de Congregatie het hele domein aan de nieuw opgerichte plaatselijke vzw. Van de talrijke medebroeders die zich van in het begin met hart en ziel hadden ingezet voor dit sociale project bleef toen alleen pater Mathieu Ceyssens over als directeur en voorzitter van de raad van bestuur van de vzw “Capelderij”.
Toen in 1998 het 50-jarig bestaan gevierd werd kwamen er 150 oud-bewoners over de vloer om enthousiast te getuigen wat het Centrum betekend had in hun leven.

Op dit ogenblik is het Centrum uitgegroeid tot “Begeleidingscentrum Capelderij” , erkend als internaat voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar met gedrags- en emotionele problemen. Op het domein vind je vijf leefgroepen en een Vrije Beroepsschool voor Buitengewoon Onderwijs.

Bekijk de website www.capelderij.be

Albert Vander Elst scj