Op 13 juni 2023 zijn de stoffelijke resten van pater André Prévot overgebracht van Asten naar Saint Quentin. Op de begraafplaats van het voormalige Heilig Hartklooster zijn de resten in een nieuwe kist geplaatst, welke hermetisch werd gesloten. Dit alles gebeurde onder toeziend oog van de kanselier van het bisdom ’s-Hertogenbosch en regionaal overste pater De Rooij. Deze laatste en de uitvaartverzorger werden in de kerk van Saint Martin te Saint Quentin, Frankrijk, van harte welkom geheten door de bisschop van Soisson, generaal overste Suárez Codorniú en de overste van de EUF provincie, pater Famereé. Tijdens een korte plechtigheid werd de kist van pater Prévot in de tombe geplaatst.

.