Per 1 januari 2022 zullen de Vlaamse en Nederlandse provincie worden omgevormd tot een regio. Daarom moest er een nieuw bestuur worden gekozen voor de confederatie. Op 13 oktober 2021 is de provincieraad na lange tijd weer bijeen geweest. Op de agenda stond het kiezen van een nieuw bestuur. Per 1 januari 2022 zijn de volgende bestuursleden gekozen:
Koos de Rooij, regionaal overste
Wim Halters, vice regionaal overste
Lambert Croimans , lid
Jos Vrancken , lid
Het Generaal bestuur heeft deze keuze inmiddels goedgekeurd.
Wij wensen de leden veel wijsheid en succes voor de komende jaren.
Veel dank ook voor de leden die eind 2021 aftreden: Jan Aarts, Wilbert Bekedam en Rein van Langen.