Op 8 september 2022 was het vierde kapittel van onze NLV confederatie in Zuiderhout, Teteringen. Omdat onze provincies per 1 januari 2022 zijn omgevormd tot regio’s was het noodzakelijk een nieuw directorium vast te stellen. Zoals bij elk kapittel werden ook de resoluties weer onder de loep genomen. Om van de nood een deugd te maken werd de bijeenkomst ook aangegrepen om er een landdag van de maken. Alle leden van onze confederatie waren dan ook uitgenodigd. Er was een officieel gedeelte waarin de formaliteiten werden besproken, maar er was ook gelegenheid tot ontmoeting. Afsluitend mochten we gebruik maken van een heerlijk buffet. Het was een vruchtbare en gezellige dag.