Beste Medebroeders,

 

Met Aswoensdag beginnen we aan de veertigdagentijd, aan de voorbereiding op Pasen. Die tijd is kerkelijk gezien de belangrijkste van het jaar, omdat het feest van de Verrijzenis het hoogtepunt is. Vroeger was de invloed van het kerkelijk jaar op ons dagelijks leven vrij groot. Tegenwoordig gaat de samenleving daar grotendeels aan voorbij. Was het jaren geleden bijvoorbeeld ondenkbaar dat er op de grote kerkelijke feesten sportwedstrijden waren, nu is dat totaal geen punt meer. En er was afgelopen jaar geen sprake van een gevechtspauze met Kerstmis. Dat zal er dit jaar met Pasen ook niet in zitten. Het zijn wellicht twee uitersten en zoals gewoonlijk ligt de waarheid in het midden: hoe beleven we de samenhang tussen ons leven als gelovigen en kerkgangers en ons leven als burgers in onze maatschappij met heel andere aandachtspunten en verantwoordelijkheden? Het zijn toch geen twee werelden naast elkaar, maar als het goed is, voedt en inspireert het een het andere. Misschien mogen we hopen dat we ons in deze veertigdagentijd ons daar meer bewust van worden, door te proberen concrete resultaten te boeken. Als individuele gelovigen om het eerste gebod van de liefde beter na te komen. En bidden we dat onze Kerk wegen vinden zal om als “Licht voor de volkeren” meer zichtbaar voor onze samenleving te worden. Dat is gelijk een bede om de eindzitting van de synode in oktober van dit jaar te laten slagen.

 

 

Koos de Rooij