Beste Medebroeders,

 

Vanaf zondag 16 juni tot en met 5 juli 2024 vindt in Rome ons generaal kapittel plaats. Op onze congregatiewebsite : dehoniani.org staan er elke dag berichten over. U kunt dus de gang van zaken op de voet volgen of vindt wel een medebroeder die u de weg daarin wijst. Het gebruikelijke schema wordt gevolgd: de eerste week brengen het generaal bestuur en de generaal econoom verslag uit over de afgelopen zes jaar. En ook vanuit de continenten waar we gevestigd zijn horen we hoe het er met ons voor staat. Daarna wordt het nieuwe generaal bestuur gekozen. Altijd een spannend gebeuren. Deze keer zal onze huidige generaal overste er wel een termijn bij krijgen. Maar wie krijgt hij als medebestuurders en – straks wordt dat ook voor ons actueel – wie van hen krijgt Europa (en dus ook onze NLV) als aandachtsgebied. De laatste week kijkt het kapittel vooruit. Deze keer ligt er een samenvatting van alle antwoorden op de voorbereidende vragenlijst ter bespreking: Hoe kunnen we beter onze roeping als SCJ-ers gaan beleven. Dan komt het eigenlijke thema aan de orde: “Geroepen om één te zijn in een veranderende wereld”. Er worden een aantal concrete voorstellen gedaan om aan die verbetering te gaan werken. Dit is een globaal beeld van wat er allemaal besproken wordt. Nogmaals de aansporing: Raadpleeg de “congregatie- persdienst” via de pc. De delegatie van onze NLV, pater Lambert Croimans en ondergetekende, rekent op uw meeleven en uw gebed voor het welslagen van deze voor onze congregatie belangrijke gebeurtenis.

 

Koos de Rooij