Beste Medebroeders,

Eens per jaar bekijkt het bestuur of we in de toekomst in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is tijdens de vergadering vorige week gebeurd. Door het jarenlang zorgvuldig beheer van ons vermogen is onze toekomst op materieel gebied gelukkig goed geregeld, zowel voor Vlaanderen als voor Nederland.
Er is al enige tijd geleden een meerjarenbegroting gemaakt, waarin rekening is gehouden met allerlei reserveringen. Daar hoort ook bij dat wij zo lang mogelijk blijven bijdragen geven aan het generaal bestuur en via ons Rome ook aan minder draagkrachtige entiteiten van de congregatie en tevens aan de drie solidariteitscommissies van de KNR (KOS en PIN) en AMA. In Vlaanderen is besloten de scholen van Tervuren en Lanaken te blijven ondersteunen, omdat die indertijd met steun van vele particulieren zijn opgericht en omdat die niet volledig gefinancierd worden door de overheid.
Tijdens de vergadering is vastgesteld dat ook het komend jaar de meerjarenbegroting is aangepast aan de huidige situatie en de reserveringen en bijdragen aan derden zijn vastgesteld.
Op materieel gebied kunnen we dus met vertrouwen 2024 in gaan. Aan ons allen de opdracht dit als basis te zien waarop we ons communiteitsleven vorm geven overeenkomstig onze roeping als Priesters van het Heilig Hart.

 

Koos de Rooij