Beste Medebroeders,

Ook in de congregatie werpen belangrijke gebeurtenissen hun schaduw vooruit. Zo kwam de afgelopen week een overzicht binnen van thema’s voor het generaal kapittel in 2024, op verzoek aangedragen door de diverse entiteiten in Europa. Er werd niet vermeld welke suggesties uit de niet-Europese landen gekomen zijn. Die te weten zou interessant zijn. Wellicht komt die informatie nog. Het overzicht uit Europa is trouwens al interessant genoeg.
Het komend generaal kapittel waarvan de data al bekend zijn, namelijk van 14 juni tot en met 5 juli 2024, zal waarschijnlijk  in het teken staan van het feit dat in 2025 onze stichter, pater Dehon, honderd jaar geleden overleden is. Verschillende oversten vinden dat een mooie gelegenheid om ons extra te bezinnen op ons oorspronkelijk SCJ-charisma. Het ligt voor de hand daar de encyclieken Laudato Si en Fratelli Tuti bij te betrekken. Bovendien is ook aandacht voor de synode de moeite waard. We maken immers deel uit van onze wereldkerk.
Naast deze suggesties over de verdieping van onze spiritualiteit zijn er ook voorstellen van meer organisatorische aard. Hoe gaan we als SCJ om met het feit dat ons continent een missiegebied is? Hoe gaan we om met het afnemend aantal en de veroudering van onze medebroeders in Europa? Onder welke voorwaarden komen er internationale communiteiten, zoals die bij ons in Nijmegen? Al jaren spreken we over “wij – de congregatie”, maar wat betekent dat concreet? Hoe geven we vorm aan ons communiteitsleven, terwijl we vaak in kleine groepen actief zijn in parochies? Veelal zijn de aangedragen suggesties niet nieuw en diverse thema´s vragen al jaren de aandacht. Des te zinvoller om ons erin te blijven verdiepen in de hoop dat we er verbeteringen aan over houden. Dan vermijden we het bekende gezegde: “We drinken een glas, we ….. en het bleef zoals het was”. Er komt ongetwijfeld een voorbereidingscommissie en als deze een werkdocument heeft geproduceerd, dan wordt onze NLV ook uitgenodigd om concreet aan de voorbereiding deel te nemen. We beleggen dan een samenkomst van ons allen.
We weten dus wat ons te wachten staat. Maar eerst ronden we het jaar 2022 af. Voor deze feestmaand sluit ik me aan bij de wensen hierboven: Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar

Koos de Rooij