Beste Medebroeders,

We mogen terugzien op een geslaagde ontmoeting van veel medebroeders op 8 september in Teteringen. Het was plezierig elkaar na enige tijd weer te zien en te spreken. We konden ook het nuttige met het aangename verenigen: na het gebruikelijke kopje koffie -“met” begon het officiële gedeelte: In en goed uur hebben we ons kapittel gehouden.
Na een kort gebed en een groet van pater Generaal per brief hebben de kapittelheren het directorium voor onze Confederatie van regio’s van de NLV vastgesteld en eveneens de resoluties uit het vorige kapittel aangepast aan de huidige omstandigheden . Bijna iedereen was aanwezig of wel lijfelijk of schriftelijk, zoals onze Vlaamse medebroeders uit Lanaken. Aan het eind hebben we de medebroeders van de Graafseweg , die de nieuwe internationale communiteit gaan vormen, de gelegenheid gegeven om over hun wel en wee te vertellen. Ze zijn nog in het beginstadium en doen hun best onze taal te leren en gaan deelnemen aan en cursus ter inleiding in onze Nederlandse kerk.
Al bij al was met deze ‘zakelijke onderbreking ‘ het kortste kapittel van onze geschiedenis afgewerkt. (misschien is het wel een congregationeel record..) We leggen de resultaten van het kapittel voor aan het Generaal Bestuur en hopen op de confirmatie, zodat we als Confederatie aan de wettelijke verplichtingen voldoen.
Rimpelloos ging het gezellige samenzijn na deze onderbreking door… met een glaasje op de jubilarissen en afgerond met een koud buffet, goed verzorgd door de gastvrouw José van Zuiderhout. Rond zes uur vertrokken de medebroeders van buiten en keerde de rust terug in Teteringen. We hebben het voornemen gemaakt om minstens elk jaar een landdag te houden, afwisselend in Nijmegen en Teteringen. We hopen dat we dit nog lang kunnen volhouden. Het draagt er toe bij dat we als SCJ-ers in de Lage Landen echt een gemeenschap blijven waarin we op elkaar betrokken zijn in lief en leed.

Koos de Rooij