Van de Regionaal Overste

  Beste Medebroeders, Eens per jaar bekijkt het bestuur of we in de toekomst in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is tijdens de vergadering vorige week gebeurd. Door het jarenlang zorgvuldig beheer van ons vermogen is onze toekomst op materieel gebied...