Slachtoffers van seksueel misbruik op onze scholen en internaten in Nederland en Vlaanderen.
Reactie van het Bestuur van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse Provincie SCJ

Onze SCJ-provincie na Deetman

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, schrijft het Bestuur van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse Provincie SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Ontluisterend. Wij, SCJ’ers, keken met voldoening en enige trots terug op ons werk van vroeger: onze sociale betrokkenheid, pedagogische inzet. Nu blijkt daar het nodige bij mis te zijn gegaan. Door –zoals Deetman heeft geconcludeerd- individueel wangedrag van medebroeders, maar ook door gebrek aan toezicht en leiding.

Ons gevoel van meeleven gaat op de eerste plaats uit naar de slachtoffers, mensen die jarenlang een afschuwelijke ervaring hebben meegedragen en daar vaak nu nog onder moeten lijden. Ons past het uitspreken van onze schaamte, het vragen om vergeving. Ons past ook het concreet proberen nog iets te doen ter ondersteuning, op welke wijze dan ook, in overleg met de slachtoffers.. In de hoop dat onze erkenning van wat er gebeurd is en het naast hen gaan staan, steun geeft voor de toekomst. Wij begrijpen hun verzet tegen het begrip “verjaring”; in onze opstelling beroepen wij ons niet op “verjaring”.

En ten aanzien van onze medebroeders: wij blijken met ons verleden nog niet klaar te zijn. Het betreft hier dan op de eerste plaats het verleden van onze religieuze provincie. Die wordt nú verantwoordelijk gesteld voor wat vroegere generaties verkeerd hebben gedaan; en terecht. Individuele medebroeders wisten toen wellicht van niets; ze hebben met volle inzet hun werk gedaan. Aan de waarde van hun leven wordt hier niet getwijfeld. Maar allen zijn wij betrokken bij de geschiedenis van onze provincie.

Wij willen proberen integer om te gaan met de afschuwelijke en ontluisterende conclusies van de commissie-Deetman. Daar hebben de slachtoffers recht op. En het is voor ons de enige weg om met het verleden in het reine te komen.

Meldingen over seksueel misbruik kunnen worden aangegeven:
In Vlaanderen: 
Commissie Erkenning en Bemiddeling 

Dietsesteenweg 49, 3010 Kessel -lo,   Telefoon: 0497.43.41.66


In Nederland:
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Telefoon: 06 24 955 899

Het Bestuur