Huize Pater Dehon Dennenstraat 10  Nijmegen

Mij is de vraag gesteld, wanneer dit werk onder de moeilijk opvoedbare jeugd is begonnen en tot welke datum heeft de Congregatie van de Priesters van het H. Hart (SCJ) zich met dit werk bezig gehouden. Het was niet gemakkelijk het juiste antwoord te vinden. Wanneer is men met dit werkbegonnen? Was het op de dag dat het “klooster Nijmegen II” werd opgericht (30. 5.1947), was het op de dag dat de eerste directeur werd benoemd (1 juli 1947) of was het op de dag dat de feestelijke opening gevierd werd (14. 11. 1951)? Mijn voornaamste bron waren de “ANNALEN van de Nederlandse Provincie”, een intern mededelingenblad voor de leden van de Congregatie, verschenen van 1945 tot eind 1967. Daarna verscheen een nog steeds bestaand mededelingenblad onder de naam “Mededelingen S.C.J.”, aangevuld door een onregelmatig verschijnende uitgave onder de naam “Rotonde”. Zonder van mijn “vondsten” een goedlopend verhaal te maken, zal ik in het hiernavolgende teksten weergeven, die iets vertellen over het werk aan de Dennenstraat. Op 30 mei 1947 werd krachtens besluit van het Generaal Bestuur der Congregatie en met vooraf verkregen goedkeuring van Zijne Hoogw. Exc. de bisschop van ’s-Hertogenbosch een tweede klooster te Nijmegen opgericht. Enige dagen later werd een huis aangekocht (Dennenstraat 10) dat de naam zal dragen van “Huize Pater Dehon” en dat een doorgangshuis zal zijn voor voogdijjongens (een soort observatiehuis). Tot eerste directeur van dit nieuwe werk is pater B. Reerink benoemd. (ANNALEN 26 juli1947

Lees verder >>