Intro

Wanneer u meer wilt weten over het leven van pater Dehon, dan bent u hier op de juiste plaats. Op deze pagina’s willen we in woord en beeld proberen u een beeld te geven van de weg die pater Dehon gegaan is. Een weg die uiteindelijk geleidt heeft tot de oprichting van de Congretatie van de Priesters van het Heilig Hart.

Eerst beschrijven we zijn jeugdjaren en het gezin waarin hij 0p 14 maart 1843 geboren werd. Léon kon goed studeren, hij werd dan ook doctor in de rechten. Ondanks grote tegenstellingen tussen vader en zoon besluit Léon theologie te gaan studeren. In 1868 wordt hij tot priester gewijd. Als priester komt hij terecht in de industriestad St. Quentin, dat verandert zijn leven zo ingrijpend dat hij besluit een congregatie op te richten.

Dat verloopt niet geheel even gemakkelijk. U kunt er in Oprichtingperikelen en Het begin over lezen. Bij Latere Periode leest u hoe de congregatie zich uitbreidt en hoe een griepepidemie ten slotte de oorzaak van zijn overlijden betekent op 12 augustus 1925.

Bij Proces Zaligverklaring leest u meer over het uitstel van de zaligverklaring van pater Dehon.

In de rubriek Overig treft u tenslotte nieuwitems, publicaties etc. aan die betrekking hebben op pater Dehon