Geschiedenis

BredaSinds 22 september 1947 was op de Duivelsbruglaan 54 in Breda-Zuid (Ginneken) het Provincialaat gevestigd. Hier woonde sindsdien pater Provinciaal met nog enkele medebroeders. Op 1 januari 2006 is de Confederatie Vlaanderen-Nederland van de Priesters van het Heilig Hart (SCJ) opgericht. Hij werd telkens voor drie jaar gekozen door afgevaardigden van de communiteiten in Vlaanderen en Nederland. Het provinciaal bestuur telt naast de provinciaal overste nog vijf andere bestuursleden, die ook alle gekozen worden door de juist genoemde afgevaardigden. Vanaf 2015 woont de provinciaal niet meer in Breda. Eind 2015 zijn de bewoners vertrokken. Het gebouw is in 2016 verkocht.