Links

Selectie van Websites.

Iedere website heeft zijn doelstelling. Wat deze doelstelling ook moge zijn; de ander tot koop aanzetten, de medemens warm maken voor een apparaat om het leven te vergemakkelijken of het leven aangenaam te maken door pillen of poeders.

Zo heeft onze website en velen naast de onze ook een doelstelling: mensen te inspireren: door te laten zien wie we zijn en wat we doen. Te laten zien dat deze manier van leven gericht is op de ander die leeft aan de rand van de samenleving. Op basis hiervan is een keuze gemaakt uit een aantal websites, welke voor u mogelijk interessant of informatief zijn.

SCJ Rome

De Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus is actief in bijna alle continenten. Vanuit de Via Casale S. Pio V 20 in Rome opereert de Generale Curia SCJ met het aansturen van de Congregatie. Op deze website vindt u nieuws, spiritualiteit en achtergronden van SCJ wereldwijd.

U kunt doorklikken naar alle andere provincies, regio’s en districten onder het tabblad “Chi Siamo” of “About us”.

Oud Leerlingen SCJ

Welkom op de site van de Oud-leerlingen SCJ. Tot eind jaren zestig van de vorige eeuw moeten er honderden zo niet duizenden jongens en jongemannen op de opleidingen tot priester of broeder van de Priesters van het Heilig Hart (SCJ) hebben gezeten.

Unie Religieuzen Vlaanderen

De Unie van de Religieuzen voor Vlaanderen behartigt de belangen van de leden van de ordes en congregaties in Vlaanderen. De opdracht van de URV situeert zich op verschillende terreinen: De groei naar authentiek religieus leven stimuleren en bevorderen. De waarde en het belang van het religieus leven en de religieuze roeping in kerk en maatschappij blijvend onder de aandacht brengen. Visievorming bij de besturen en de leden van orden en congregaties belangenbehartiging van de verschillende orden en congregaties vertegenwoordiging in organisaties en overlegorganen in kerk en maatschappij waar religieuzen een eigen specifieke inbreng hebben.

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Bewogen en steeds weer nieuw.

De woorden “religieus leven” en “religieuzen” staan op deze website centraal. Dat zou de indruk kunnen wekken dat dan ook wel voor de hand zal liggen wat daarmee bedoeld wordt. Niets is minder waar. Het begrip “religieus leven” staat voor een bonte verscheidenheid aan leefwijzen, modellen en instituties, waarin menselijke bewogenheid door God gestalte kreeg. In verschillende tijdperken en situaties ontstonden steeds weer andere vormen, die telkens opnieuw een antwoord waren op de eigenaardigheden, de eisen en de noden van dat moment.

Max Havelaar sinds 1988.

Stichting Max Havelaar werd in 1988 opgericht door Nico Roozen en Frans van der Hoff naar aanleiding van een dringende oproep van koffieboeren in Mexico. “Hulp is mooi, maar een eerlijke prijs voor onze koffie is nog beter. Dan hoeven we onze hand niet langer op te houden”, zo stelden zij. Met een eerlijke prijs voor de koffiebonen kunnen kleine boeren het heft in eigen hand nemen.

Raad van Kerken

De Raad van Kerken participeert op diverse niveaus in overlegorganen met andere religies. Op landelijk niveau functioneert de groep In Vrijheid Verbonden. Daarin doen mee: moslims, joden, hindoes, boeddhisten, humanisten en christenen. De Raad van Kerken is één van de christelijke participanten. Verder doen mee: de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, de COGG en de SKIN-kerken.

Abdij van Maredsous

Op deze Belgische website is archief en zijn brieven te vinden van Pater Dehon. Alles is weergegeven in de Franse taal.