Beste medebroeders,

Eind dit jaar eindigt het mandaat van het huidige bestuur van onze NLV. De eerste fase van de verkiezingsprocedure van een nieuw bestuur is achter de rug.  Zo goed als 80 procent van de medebroeders heeft geantwoord op de peiling.  Dat is een verheugende deelname. De lijst van mogelijke kandidaten is, zoals voorgeschreven door de regels, naar ons generaal bestuur. Zodra er antwoord is, worden de betrokken personen benaderd of ze op de officiële kandidatenlijst willen staan. De keuze is aan de provincieraad, die op 14 oktober samenkomt in de Volksabdij te Ossendrecht. Daar is de mogelijkheid om “corona – veilig” te vergaderen en… het is voor de meesten van ons een vertrouwde plaats. Hoe vaak zijn we daar al niet geweest voor een kapittel of provincieraadsbijeenkomst.

Een bestuurswisseling is een goede gelegenheid om terug te kijken op de afgelopen periode en vooruit te kijken naar de komende. Een eerste poging om hierover iets op papier te zetten laat zien wat in die zes jaar allemaal gebeurd is. Duidelijk blijkt hoe snel bepaalde ontwikkelingen gaan en hoe het dan zaak is om daar op een verantwoorde manier op in te spelen. Denken we alleen maar aan het steeds kleiner worden van ons aantal en welke gevolgen daar uit moeten getrokken voor onze behuizing. We hebben er bijna allemaal mee te maken gehad en we zijn er nog mee bezig. Het ligt daarom voor de hand dat de plannen voor de toekomst vooral moeten gaan over hoe we het al jaren geleden ingezette beleid van de voltooiing van onze NLV gaan voortzetten.

De komende weken is het een opgave van het bestuur om een soort beleidsverantwoording te formuleren en suggesties te doen voor een toekomstig beleid. Daar kan de provincieraad  zich in oktober over uit spreken.

Laten we hopen dat we zo de voorwaarden scheppen om ook de komende tijd als gemeenschap in Vlaanderen en Nederland onze roeping als priesters van het heilig hart te blijven beleven.
Koos de Rooij scj