Beste medebroeders

Zo langzamerhand kunnen we voorzichtig gaan denken aan bijeenkomen voor de bestuursvergadering… we zijn allemaal gevaccineerd en met in achtneming van de coronamaatregels zou dat moeten kunnen. We gaan het in mei proberen. Dan komt ook aan de orde wanneer we de provincieraad bijeen kunnen roepen. Want er moet een nieuw bestuur gekozen worden … de papieren voor de samenkomst liggen al sinds begin oktober vorig jaar bij de leden. Inmiddels is er veel veranderd in onze NLV, speciaal in Nederland… Kunnen we bijvoorbeeld de oude kandidatenlijst nog handhaven ? Bovendien wil het generaal bestuur onze status veranderen van provincies naar regio’s. Mogelijk kan de ingangsdatum van deze omvorming samenvallen met het aantreden van het nieuwe bestuur. Er is al een voorbereidend gesprek geweest met de notaris om voor Nederlands recht de omvorming zo te laten verlopen dat er geen complicaties komen. Voor Vlaanderen verandert er burgerrechtelijk niets omdat de rechtspersoonlijkheid gegarandeerd is vanwege de VZW. Voor het alledaagse leven verandert er met deze juridische verwikkelingen niet veel, maar het is zaak dat alles geregeld wordt wat nodig is om een goed geordende plaats te houden in de congregatie… met het kleiner worden van ons ledenaantal en met de vergrijzing zetten we een stap terug en zo komen we in de volgende elenchus niet meer bij de provincies maar bij de regio’s te staan… hoe lang zal het nog duren voor we helemaal niet meer in deze ledenlijst voor komen ? Dan staan onze namen alleen in het necrologium… We kunnen er van verzekerd zijn dat ook dan confraters ons blijven gedenken…

 Hartelijke groet,

 Koos de Rooij scj