Beste medebroeders,

We zijn in de Goede Week, als u dit leest. En komende zondag is het Pasen.  Noodgedwongen vieren we  dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar anders dan gewoonlijk. Wie had kunnen denken dat  de meeste christenen deze keer geen plechtigheden in de kerk kunnen mee maken en dat in onze kloosters de viering slechts in besloten kring kunnen worden gehouden. Ondenkbaar toch dat waar vroeger een van de geboden van de heilige kerk was: met Pasen de communie ontvangen , het nu verboden is de communie uit te reiken. Toch moeten we de maatregelen in acht nemen die het gevaar van het verspreiden van het coronavirus.

Van harte wens ik u een gezegend ‘heilig triduum’ en daarna : Zalig Pasen. Dat u – in welke omstandigheden u zich ook bevindt , een passende vorm kunt beleven op deze te beleven.

De Heer is waarlijk verrezen  – kom laten we Hem aanbidden.

 

Koos de Rooij