Beste medebroeders,

 

Met goede moed zijn we aan 2019 begonnen. Van harte hoop ik dat het voor de meesten van ons een jaar wordt, waarin we de kracht krijgen om alles aan te kunnen wat op onze weg komt. We hebben elkaar daarbij  nodig en daarom is het  te wensen dat we onze onderlinge band behouden en waar nodig versterken.

 

Voor onze NLV wens ik dat het jaar wordt waarin we veel van de al langer lopende zaken mogen afronden. Ik denk daarbij onder meer aan de verhuizing van het Heilig Hartklooster van Asten naar Teteringen met iedereen die erbij betrokken is, vooral  onze medebroeders, maar ook de medewerkenden. Bovendien valt er  nog veel te regelen… inclusief de verkoop van het gebouw. Verder zal er hopelijk  meer duidelijkheid komen over de toekomst van het Jozefklooster in Nijmegen en de gevolgen voor de bewoners: een veilig idee is dat de Waalboog hoe dan ook contractueel gehouden is aan de belofte dat we als communiteit bijeen kunnen blijven. 

 

Ook voor individuele personen zijn er grote veranderingen en deze zullen hen, naar ik hoop, ten goede komen.  Het valt lang niet mee om bij het klimmen der jaren de beperkingen  te accepteren die daarmee onvermijdelijk gepaard gaan. Juist dan is onderlinge aandacht en zorg een verlichting. De professionele hulp die we daarbij krijgen kan die last niet opheffen, maar wel dragelijk maken.

Kortom: laten we in vertrouwen verder gaan. We mogen daarbij naast de hulp van elkaar rekenen op zegen van onze God.

 

 

Koos de Rooij scj