Beste medebroeders,

 

Binnenkort wordt de Stichting Samenwerkende Religieuzen Teteringen (SART) opgericht.  In  Park Zuiderhout  wonen ruim 80 kloosterlingen, nl. leden van zes  gemeenschappen: van de Benedictijnen (OSB), van de SVD, van de MSF, van de SSCC, van Scheut en van de SCJ. Daarnaast wonen er  enkele zusters van verschillende gemeenschappen.   Ze hebben kamers in het Missiehuis (het voormalige opleidingshuis van de SVD) of  wonen in appartementen aan het Missiehuis aangebouwd of er vlak bij.

 

 De SART  heeft als doel de deelnemende  religieuze gemeenschappen te ondersteunen in de uitoefening van hun materiële en immateriële  taken middels het verlenen van diensten op het gebied van zorgverlening, materiële belangenbehartiging, administratie en financiën, personeel en organisatie. Verder is het de taak van SART om op een verantwoorde manier de materiële zorg en het welzijn van de afzonderlijke leden van die gemeenschappen in stand te houden en te waarborgen. Daarbij moeten voorzieningen getroffen worden die nodig zijn voor de geestelijke en spirituele begeleiding en verzorging van deze kloosterlingen, rekening houdend met de eigenheid van elke deelnemende gemeenschap.

 

Zo omschrijft het Statuut van SART in formele termen waar het in de beoogde samenwerking om gaat. Elke afzonderlijke gemeenschap is nauwelijks nog in staat om zelfstandig al deze taken te vervullen, daarom is het bundelen van krachten geboden. Tot nog toe lag de verantwoordelijkheid voor veel van de gezamenlijke taken vooral bij de SVD en vanaf het oprichten van de SART wordt die verdeeld over de deelnemende gemeenschappen. Hoe de samenwerking op den duur gaat uitpakken, zal de loop van de tijd uit wijzen.

 

Voorlopig hechten de gemeenschappen waarde aan hun eigen communiteitsleven. Zo zijn wij als SCJ aan die communiteitsvorming bezig met een eigen ‘huiskamer’ waar we de maaltijden gebruiken en recreatie houden. Ook hebben we de viering van de eerste vrijdagen opgepakt in Teteringen. Maar er zijn geen waterdichte schotten tussen de diverse groeperingen. Over en weer bezoeken we elkaar regelmatig bij de koffie en soms zijn er ook gezamenlijke vieringen in de grote kapel van het Missiehuis, zoals bijvoorbeeld in de Goede Week en met Pasen .

  

                            

                                                                       Koos de Rooij scj