Beste medebroeders,

Nu de beperkingen in verband met Corona worden versoepeld, heeft het bestuur besloten dat op 13 oktober een bijeenkomst van de provincieraad wordt gehouden. De locatie moet nog gezocht worden… we hebben geen gelegenheid meer om in eigen kring te vergaderen. Een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was kan dus nu de keuze van een nieuw bestuur voor onze Confederatie plaats vinden. En dat wordt deze keer een bijzondere verkiezing . Het Generaal Bestuur heeft aangegeven dat de omvorming van provincies naar regio’s formeel zal plaatsvinden op 1 januari 2022 en dat deze samenvalt met het aantreden van een nieuw bestuur. Dat betekent dat we de voorbereiding op deze verkiezing opnieuw moeten beginnen, want er is nogal wat veranderd sinds vorig jaar. De kandidatenlijsten voor de provinciaal en de bestuursleden zijn niet meer actueel. Het bestuur heeft besloten dat er binnenkort een nieuwe peiling wordt gehouden. Naast een Regionaal Overste moeten er drie bestuursleden worden gekozen: een uit Vlaanderen en twee uit Nederland. Het is voor de laatste keer dat we volgens de huidige regels een bestuur kunnen kiezen. Hoe langer hoe meer blijkt dat bij het teruglopen van het aantal medebroeders het directorium van de Confederatie vernieuwd moet worden. Dat zal een van de taken worden van het komend bestuur. We gaan een bijzondere tijd in voor onze Confederatie. Laten we hopen dat alles naar wens gaat verlopen. Daar zijn we allemaal bij betrokken en we mogen er vanuit gaan dat iedereen zijn bijdrage daar aan zal verlenen.

Koos de Rooij scj