Beste medebroeders,

Al enige tijd maken we ons zorgen over onze bestuurskracht in de toekomst. Hoe lang kunnen we nog in eigen kring confraters vinden die de volle verantwoordelijkheid voor onze steeds ouder en kleiner wordende gemeenschap op zich kunnen nemen. Op verschillende terreinen kunnen we gelukkig al een beroep doen op niet scj-ers, bijvoorbeeld voor de bemensing van het economaat en secretariaat in Breda. En in Nijmegen  heeft de rector een assistent.  Voor Teteringen is overleg gaande om voor de congregaties die daar wonen een steunstichting op te zetten om de zorg voor de leden te helpen dragen.

 

Nu we ons laatste klooster verkocht hebben, is de verantwoordelijkheid voor gebouwen weggevallen. Dat is een last minder. We behoeven ons geen zorgen meer te maken over onze behuizing, want die is in goede handen bij de zorgkoepels de Waalboog en Nijmegen en Park Zuiderhout in Teteringen. Daar zijn de nodige contracten voor getekend die voldoende zekerheid geven voor de toekomst.

 

Onze aandacht kan nu volledig uitgaan naar hoe we als gemeenschap zo lang mogelijk ons leven als kloosterlingen vorm kunnen blijven geven. Hoe blijven we met elkaar verbonden, hoe delen we met elkaar ons lief en leed. Waaraan moeten we voldoen om dat concreet in ons leven van alledag waar te maken.

 

 Dat vraagt ook dat we onze regels aan passen aan de huidige situatie. Zo komt de tijd dat we ons moeten beraden over onze status als NLV. Is het niet beter dat we een regio worden ( of liever : regio’s , want zowel kerkrechtelijk als burgerrechtelijk zijn we twee zelfstandige rechtspersonen: de Vlaams en Nederlandse). Ons directorium en het statuut van de provincieraad  zijn ingesteld op een grote provincies met veel communiteiten… Daar kunnen we niet meer uit de voeten. Die documenten moeten we dus gaan veranderen.  Natuurlijk is deze juridische zaak niet het belangrijkste, maar het is wel nodig dat we heldere en bruikbare regels hebben.. We gaan in overleg hierover met het generaal bestuur en onze procurator in Rome.

 

Zo proberen we ons stap voor stap te gaan voorbereiden op het einde van de presentie van de scj in de Lage Landen… maar wie weet: wat komt er terecht van de wensen/plannen voor een nieuwe vestiging…Wat de toekomst brenge moge…?

 

 

 

Koos de Rooij scj