Beste medebroeders,

 Als iets duidelijk is in deze maanden dan is het dat we met onzekerheid moeten leren leven. Op veel vragen is geen antwoord mogelijk. Hoe lopen we het minste gevaar dat er een tweede besmettingsgolf komt ? Hebben de opgelegde beperkingen het gewenste effect ? Hoe lang moeten we ons houden aan de zogenaamde anderhalve –meter-samenleving ?
Ook wij als priesters van het heilig hart hebben allemaal met deze onzekerheden te maken en moeten daar in ons dagelijks leven rekening mee houden. Zowel in Nijmegen als in Teteringen voelen we dit aan den lijve. En ik vermoed, ook de medebroeders die elders wonen. In Nijmegen mogen de bewoners pas heel recent weer overal heen. In Teteringen is de kapel van Zuiderhout gesloten en dat houdt in dat we vanaf Goede Vrijdag tot Sacramentsdag geen vieringen konden houden. De grote feesten van het jaar alleen via de TV liturgisch kunnen vieren: ondenkbaar toch tot voor begin dit jaar ? Pas deze week horen we of we Sacramentsdag wel in de kapel mogen vieren.
Ook op andere gebieden moeten we besluiten gaan nemen op basis van minder vast staande gegevens . Laten we hopen dat die besluiten de goede zullen zijn. We dragen daar ieder op zijn eigen plaats de verantwoordelijkheid voor. We hebben elkaar meer dan ooit nodig om onze toekomst veilig te stellen. Omdat we niet over de nodige technische middelen beschikken, konden we als bestuur de afgelopen maanden niet digitaal vergaderen .We moesten ons behelpen met email. In juli hopen we weer in Breda samen te komen om de zaken echt te bespreken. Maar wie weet…

 

Koos de Rooij