Beste medebroeders,

Binnenkort zetten we de tweede stap naar de verkiezing van een Bestuur voor onze Confederatie. De eerste stap heeft duidelijkheid gebracht over de vraag wie van ons in staat zijn en bereid om in het komend bestuur zitting te nemen. Op die vraag is door velen geantwoord en gelukkig willen een aantal medebroeders de verantwoordelijkheid op zich nemen, als de keuze op hen valt.
In de komende weken krijgt u de lijst met de namen van deze mogelijke kandidaten toe gestuurd met de vraag naar wie van hen uw voorkeur uitgaat om lid te worden van het Regionaal Bestuur.
Op basis van de uitslag van deze peiling kan de Provincieraad op 13 oktober een bestuur kiezen. Dat zal bestaan uit de Regionaal Overste en drie Bestuursleden, een Vlaming en twee Nederlanders. Het is te hopen dat we met een nieuw bestuur een vruchtbare periode kunnen ingaan naar de voltooiing van onze aanwezigheid in de Lage Landen, vanaf dan als: Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Regio van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus. Of en hoe de presentie van ons SCJ- charisma in ons land verzekerd blijft met de nieuwe vestiging van de internationale communiteit in Nijmegen zal de toekomst uitwijzen.

Koos de Rooij scj