Beste medebroeders,

 Van 1 tot 5 juli hebben we als NLV bezoek gehad van pater Stephen Huffstetter, onze man uit Rome. Hij heeft onze vier communiteiten bezocht: die van Tervuren, Lanaken, Nijmegen en Teteringen. Daarbij heeft hij een indruk opgedaan van ons reilen en zeilen en meer begrip gekregen voor hoe wij hier in Vlaanderen en Nederland werken aan onze voltooiing.

Op woensdagochtend was er een onderhoud met het provinciaal bestuur. We bespraken daar wat enkele dagen ervoor aan de orde was in Oberhausen tijdens de bijeenkomst van de commissie ter voorbereiding van een eventuele vestiging van een internationale communiteit in Nederland. Deze commissie bestaat uit: de paters Stephen Huffstetter, Luca Zottoli (onze generaal econoom), Olav Hamelijnck en Wim Halters. Het bestuur kan zich zeer goed vinden in wat daar gezegd is: Het graf van pater Prevot wordt over gebracht naar St. Quentin. Het generaal bestuur regelt de kerkelijke zaken die daarvoor nodig zijn en de EUF en wij de burgerrechtelijke. Wanneer een en ander precies zal plaats vinden , is nog niet vast gesteld.

Verder is duidelijk geworden dat het verstandig is dat wij als NLV zo lang mogelijk onze status als provincies blijven behouden. Dat voorkomt allerlei juridische moeilijkheden bij veranderingen. Het generaal bestuur heeft daar begrip voor. We kunnen zo nodig een beroep doen op hulp vanuit Rome.

Tenslotte is in Oberhausen gesproken wat er allemaal voor nodig is om op een verantwoorde wijze een internationale communiteit te vestigen in Nederland. Daar komt heel veel voor kijken. Op de eerste plaats goede gemotiveerde confraters met een visie op een scj- project. De mogelijke kandidaten moeten de taal goed leren en ingroeien in onze samenleving en kerk… inburgeren zouden we kunnen zeggen. Er moet gezocht worden naar een vestigingsplaats. Tenslotte moet bepaald worden onder wiens verantwoordelijkheid die communiteit zal vallen en wie deze gaat begeleiden. Al bij al een heel stel voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil de onderneming kans van slagen hebben. Er zal nog wel veel water door de Rijn vloeien voor een dergelijk project echt van de grond komt. Het provinciaal bestuur heeft laten weten dat wij van onze kant heel weinig kunnen bijdragen. Wel zullen we vanzelfsprekend een goede band met deze confraters onderhouden. Als NLV hebben voor deze nieuwe vestiging een reservering gemaakt op onze meer-jaren-begroting.

Het gesprek met het bestuur verliep in een heel goede sfeer en had voor Stephen nog een heel onverwachte afloop: toen hij vanuit de parkeerplaats wilde weg rijden was de Ginnekenweg geblokkeerd, omdat aan de overkant een kennelijk belangrijke dame uit het café Oncle Jean kwam. Deze bleek koningin Maxima te zijn die in dat café een ”Appeltje van Oranje” had uitgereikt aan een project voor eenzame ouderen uit Ulvenhout… Stephen heeft snel een foto gemaakt en kan nu trots in Rome en aan zijn familie laten zien dat hij bij zijn bezoek aan Holland niemand minder dan de koningin heeft ontmoet…

Na het gesprek met Stephen hield het bestuur zijn gewone vergadering en naast de gebruikelijke onderwerpen kwam het financiële jaarverslag aan de orde. Dat is goedgekeurd. Onze provinciaal econoom, Wim Antens , is gedechargeerd, met dank voor alle werkzaamheden van hem en zijn medewerker, Corrie van Straten. Zij kunnen nu met een gerust hart op vakantie.

Voor velen is de vakantieperiode aangebroken. Voor wie het van ons aangaat: een mooie tijd gewenst en voor de thuisblijvers: af en toe een gelegenheid voor een extraatje.

Koos de Rooij scj