Beste medebroeders

De jaarwisseling is achter de rug. Voor de meesten van ons was die anders dan we gewend waren. Dat andere is voor ieder van ons verschillend geweest. Door omstandigheden buiten ons om in de “grote wereld” om ons heen of door wat we persoonlijk door maakten. We kunnen dat allemaal zelf in vullen. Enkele van die factoren gelden voor ons allen: de rumoerige politieke gebeurtenissen in ons land en elders: spanningen rond het onrecht dat medeburgers is aan gedaan door de belastingdienst, de onhoudbare omstandigheden van vluchtelingen in Moria en elders in en buiten Europa; het onvermogen om het coronavirus de baas te worden… etc. , etc. Andere factoren zijn meer persoonlijk: rouw vanwege het verlies van dierbaren, ziekte, nog niet helemaal thuis op de nieuwe locatie, toenemend ongemak vanwege de gevorderde leeftijd…etc.,etc.
Een vraag bij dit alles is: alle goede wensen voor 2021 die we gegeven en gekregen hebben… komen die wel uit? We kunnen het alleen maar hopen en er voor bidden.
Voor onze Confederatie belooft het een bijzonder jaar te worden. Dat is al begonnen met een bestuur met een verlengd mandaat. De eerste vergadering op 6 januari was via mailverkeer, omdat onze apparatuur niet op livestream is afgestemd. De verhuizingen in Nijmegen en het contract met Sart (Stichting samenwerkende religieuzen Teteringen) voor de bewoners in Teteringen kregen de aandacht, naast een uitwisseling over ons wel en wee in Vlaanderen en Nederland. Verder beginnen we aan de noodzakelijke regelingen die het overgaan van provincies naar regio’s mogelijk maken. Het generaal bestuur geeft aan dat die overgang het best zou kunnen plaats vinden bij het aantreden van een nieuw bestuur van de confederatie. We wachten op de mogelijkheid om de provincieraad bijeen te roepen om dat nieuwe bestuur te kiezen.. Wanneer dat zal zijn?
Een blijvend gegeven is dat we als medebroeders elkaar hard nodig hebben om zo lang het ons gegeven is een vitale gemeenschap te blijven. Dat vraagt van ons dat we wegen blijven vinden om onze onderlinge betrokkenheid vorm te geven. Geen coronabeperkingen kunnen ons daar van af brengen. Het vraagt van ons de nodige creativiteit om de opgelegde afstand tot elkaar niet als een belemmering te zien. Laten we volhouden om ons lief en leed met elkaar te delen en onze zorg voor elkaar ook in ons gebed op nemen. Dan wordt 2021 voor ons een gezegend jaar

 Koos de Rooij scj