PATER WJM VAN GENNIP SCJ (1930-2020)

 

Wim werd geboren in Stratum, een wijk van Eindhoven, in een gezin met uiteindelijk vijf broers en zussen. Er werd daar eenvoudig geleefd (vader was sigarenmaker) maar het was een echt thuis. Wim heeft zich ook later altijd verbonden gevoeld met zijn familie.
Hij wilde priester worden en ging als 12-jarige naar het Missiehuis Christus Koning in Helmond, waar hij met plezier aan terug bleef denken. Daar kon hij zijn gaven ook ontplooien: hij kon goed leren, had succes als toneelspeler en zanger en –heel belangrijk- was een goed voetballer.
Wim wilde graag naar de missie, bij voorkeur Congo. Waarschijnlijk geïnspireerd door enthousiaste verhalen van missionarissen. Na zijn priesterwijding (1957) ging die wens in vervulling: hij mocht zich voorbereiden voor dat grote avontuur. Een voorbereiding echter die–zoals Wim later ook zei- te beperkt was: het ging alleen over meer binnenkerkelijke en volkenkundige onderwerpen. Er was echter in die jaren een beweging in heel Afrika en speciaal ook in Congo op gang gekomen naar onafhankelijkheid, maar zeker het grote Congo was daar vrijwel niet op voorbereid. De machtsoverdracht in 1960 verliep dan ook chaotisch. In die situatie vertrok Wim naar Congo en dat werd toch wel een koude douche.
In 1964 volgde als dieptepunt de moord op missionarissen in het gebied waar Wim werkte. Zelf was hij toen in Nederland, maar 28 van zijn medebroeders zijn vermoord. Zijn hele leven is dit Wim bijgebleven. Hij bleef aanvankelijk in Nederland en werd godsdienstleraar aan de Technische School in Helmond, wat hem goed afging.
In 1968 vertrok hij opnieuw naar Congo. Daar werd hij parochiepriester, eerst in het aartsbisdom Kisangani, van 1981 in het bisdom Wamba (Ibambi en Babonde). Zowel in meer stedelijk gebied als de brousse. Met zijn begaafdheden en creativiteit ging dat Wim goed af. Hij leefde te midden van zijn mensen en sprak goed hun taal (Swahili). De huidige Congolese provinciaal overste schreef dezer dagen naar ons heel lovend over Wims functioneren daar.
Inmiddels nam het aantal SCJ-missionarissen uit de Benelux in Congo af en de sfeer werd anders. Wim werd in 1989 gevraagd om in Brussel op de missieprocuur te komen werken, speciaal voor Congo. Dat heeft hij met toewijding gedaan, naast pastoraal werk in de stad. Maar het werk voor Congo werd steeds meer overgenomen door onze medebroeders in Milaan.
Bovendien was Wim inmiddels 77 jaar. Vandaar dat hij terugkeerde naar Nederland, naar ons klooster voor oudere medebroeders in Asten, ook dichtbij zijn familie. Aanvankelijk kon Wim zich in parochies van de omgeving (Neerkant, Helenaveen) dienstbaar maken. Maar zijn krachten werden minder. Zowel lichamelijk als geestelijk ging hij steeds meer achteruit. Hij leed daar in heldere momenten erg onder. Ook over zijn eigen verleden werd hij somber.
In 2018 verhuisde Wim met zijn huisgenoten naar Teteringen. Ondanks toegewijde verzorging daar verergerde de toestand.
Op de vooravond van Hemelvaartsdag heeft de Heer Wim bij Zich geroepen. Ook bij zijn ouders, zus Corrie en zijn verdere familieleden die altijd met hem in contact waren bleven, zijn vermoorde vrienden uit Congo en de velen die voor Wim zo belangrijk zijn geweest. Moge hij daar rusten in vrede.

Namens de communiteit van Teteringen
Paul de Vries SCJ