“Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard” (2 Timoteüs 4.7)

 

 

 

Op woensdag 20 mei 2020 is in Park Zuiderhout te Teteringen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus,

 

 

 

 PATER WILHELMUS JOHANNES CORNELIUS VAN GENNIP SCJ

 

 

 

 geboren op 8 augustus 1930 te Eindhoven 

 

geprofest op 8 september 1952 te Asten

 

priester gewijd op 21 juli 1957 te Nijmegen

 

 

 

Na zijn priesterwijding is Wim zich gaan voorbereiden om missionaris te worden in Congo. In 1959 vertrok hij naar dat land, dat een jaar later slecht voorbereid onafhankelijk werd. Ook kerkelijk werd de organisatie zelfstandig: er werd een Congolese SCJ-provincie opgericht, waar Wim lid van werd. De start in die periode was moeilijk en het dieptepunt was de moord op 28 medebroeders in 1964, waar Wim aan ontkwam. Het verlies van hen is Wim zijn hele leven bijgebleven. Een korte tijd is hij toen naar Nederland teruggekeerd, maar daarna heeft hij tot 1989 zich geheel gewijd aan het pastoraat onder ”zijn” Congolezen. Toen verhuisde hij naar de missieprocuur in Brussel om van daaruit voor de SCJ-missies te werken. Die procuur werd opgeheven in 2007 en Wim ging naar ons klooster in Asten, dicht bij zijn familie. Daar verrichtte hij –zolang het hem mogelijk was- pastoraal werk in de omgeving. De laatste jaren ging zijn gezondheid echter steeds meer achteruit. In 2018 verhuisde Wim met de communiteit naar Teteringen. Daar heeft de Heer hem op de vooravond van Hemelvaartsdag tot Zich geroepen.

 

Gedenken wij pater Wim van Gennip in onze gebeden.

 

 

 

We nemen afscheid van pater Wim van Gennip op woensdag 27 mei 2020 om 14.30 uur tijdens een Eucharistieviering in de Sint Willibrorduskerk, Hoolstraat 13, 4847 AA Teteringen. Aansluitend volgt de begrafenis op de begraafplaats Zuylen, Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda. Tot ons verdriet zal de begrafenis in besloten kring plaats moeten vinden in verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Wanneer het weer mogelijk is zal een herdenkingsdienst volgen.

Namens de Priesters van het Heilig Hart:         

 

J.F. de Rooij SCJ, provinciaal overste              

 

Postbus 4609, 4803 EP Breda       

 

 

Namens de familie:

 

Fam. van Gennip

 

Arnold Allersma 43, 5655 CB Eindhoven