Pater Adri Borst

“Wie is de trouwe en verstandige knecht, die de Heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld om hun op tijd te eten te geven?”(Matteüs: 45, 12) Op maandag 5 juli 2021 is in Huize Rosa te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de...

Pater Nol van Dongen

 “  Pater Nol van Dongen       “Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard” 2 Timoteüs 4.7.   Op dinsdag 1 juni 2021 is in Huize Rosa te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de...

Pater Jan Thijs

 “  Pater Jan Thijs In memoriam Pater Johannes Petrus Thijs scj. We vergelijken ons leven wel eens met een boek. Als we het zo voorstellen werd het levensboek van Jan geopend op 22 november 1931 en op zondagmiddag 21 maart is het gesloten: 89 jaar, zovele bladzijden....

Pater Jan Dingelstad

IN MEMORIAM PATERALPHONSUS MARIA JOHANNES DINGELSTAD SCJ1922-2021 Jan werd geboren op 21 november 1922 op de Schoolberg te Swalmen in een gezin met zes kinderen. Na zijn lagere school ging hij in 1936 naar het klein seminarie Christus Koning in Helmond en rondde zijn...

Pater Jan van Berkel

  IN MEMORIAMPATER JOHANNES VAN BERKEL SCJ1929-2021 Jan werd geboren in Eerde, gemeente Veghel en groeide op aan de Grodonk in een fijn gezin met twee oudere broers, een zus en een jongere broer. Na zijn lagere school ging hij naar het klein Seminarie van de...