“

 Pater Wim Blok  

 

“Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid”. (Lucas: 2,29-31)

 Op maandag 25 november 2019 is in Park Zuiderhout te Teteringen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus,

 PATER WILHELMUS ANTONIUS MARIA BLOK SCJ

 geboren op 29 augustus 1937 te Den Haag 

geprofest op 8 december 1956 te Asten

priester gewijd op 23 maart 1963 te Nijmegen

 

Na zijn priesterwijding ging Wim theologie studeren aan de universiteit van Nijmegen om zich voor te bereiden op een taak in Indonesië: de begeleiding van studenten voor het priesterschap aldaar. Dat heeft hij gedaan van 1967 tot 1980. Terug in Nederland werkte hij bij de missieprocuur. In 1987 sloot Wim zich aan bij het Jeroen Convent in Delft, een nieuw SCJ-werk: zorg voor kwetsbare mensen in acute nood. Na vijf jaar ging hij naar De Rips als parochiepastor, later aangevuld met De Mortel, waar hij 12 jaar heeft gewerkt. Daarop volgde pastorale zorg voor zusters in Wamel (2004-2010). In die tijd begon ook het lidmaatschap van het provinciaal bestuur, adviserende functies in onze financiële commissie, in landelijke religieuzen-commissies als AMA en PIN. In 2010 verhuisde Wim naar zijn geboortestad Den Haag en in 2018 samen met zijn communiteit naar Teteringen. Deze laatste periode werd ook gekenmerkt door afnemende fysieke mogelijkheden, voor Wim als intelligente en zelfstandige medebroeder een zware beperking.

 

Gedenken wij pater Wim Blok in onze gebeden.

 

We nemen afscheid van pater Wim Blok in een Plechtige Eucharistieviering op zaterdag 30 november 2019 om 13.00 uur in de kapel van Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, te 4847 DK Teteringen. Daarna leggen wij hem te ruste op de begraafplaats Zuylen, Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda.

Na afloop ontmoeten wij u graag in de koffiekamer van de begraafplaats.

 

Mede namens de familie

J.F. de Rooij SCJ, Provinciaal Overste
Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda