“Nu breekt de nieuwe lente aan, Alleluja  !”

Op zaterdag 4 april 2020 is in het verpleeghuis Joachim & Anna te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus,

 

PATER THEODORUS WILLIBRORDUS BORST SCJ

 

geboren op 24 januari 1935 te Heiloo 

geprofest op 8 september 1954 te Asten

priester gewijd op 16 juli 1961 te Nijmegen

 

Theo heeft zijn laatste, pastorale, jaar theologie al gemaakt in Chili. In 1962 vertrok hij daarheen. Het werd zijn tweede vaderland. Hij heeft er 54 jaar geleefd en gewerkt, en daar ook de moeilijkheden meegemaakt van de staatsgreep van 1973. In San Bernardo was hij van 1964 tot 1987  leraar aan ons college en pastoor. Vanaf 1987 werkte hij in het pastoraat van Santiago, in de parochie Cura de Ars. Tevens vervulde hij vele jaren bestuursfuncties in de congregatie. Vanwege gezondheidsproblemen keerde Theo in 2016 terug naar Nederland, naar ons Sint Jozefklooster, waar hij met toewijding de zorg kreeg die hij verdiende. De laatste jaren ging zijn toestand achteruit en verhuisde hij naar de verpleegafdeling van de Honinghoeve te Nijmegen.

 

Gedenken wij pater Theo Borst in onze gebeden.

 

We nemen afscheid van pater Theo Borst op donderdag 9 april 2020 om 11.00 uur op de begraafplaats Jonkerbos Nijmegen. Tot ons verdriet zal de begrafenis in besloten kring plaats moeten vinden in verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Wanneer het weer mogelijk is zal een herdenkingsdienst volgen, waarvoor u dan een uitnodiging zult krijgen.

 

Mede namens de familie,

J.F. de Rooij, provinciaal overste

Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda