“

 Pater Ruud Hogervorst

 

“ Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Gij zult mij beschermen, getrouwe God.”

Op maandag 4 november 2019 is te Santiago, Chili, van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Chileense provincie,

 

PATER RUDOLPHUS JOHANNES CORNELIS HOGERVORST SCJ

 

geboren op 2 september 1937 te Pijnacker 

geprofest op 8 september 1957 te Asten

priester gewijd op 7 maart 1964 te Nijmegen

 

Twee maanden na zijn priesterwijding in 1964 vertrok Ruud naar Chili en daar is hij altijd blijven wonen en werken. Hij werd benoemd voor het SCJ-College San Bernardo en is daar vooral als pastor werkzaam geweest gedurende vele jaren. Hij was met hart en ziel lid van de Chileense SCJ-provincie en wilde te midden van zijn medebroeders daar ook sterven en begraven worden.

 

Gedenken wij pater Ruud Hogervorst  in onze gebeden.

 

Er wordt van pater Ruud Hogervorst afscheid genomen op woensdag 6 november 2019 om 10.00 uur in de parochiekerk Fatima in San Bernardo, Chili. Daarna wordt hij bijgezet in het SCJ-graf te Santiago.

In overleg met de familie herdenken wij pater Ruud Hogervorst in Nederland.

 

Mede namens de familie

J.F. de Rooij SCJ, Provinciaal Overste
Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda