Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.

 (Lukas 2.29)”

 Op donderdag 30 april 2020 is in Zorgcentrum Huize Rosa te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus,

 PATER CORNELIS ADRIANUS MARIA VAN GORP SCJ

 geboren op 17 augustus 1939 te Goirle 

geprofest op 8 september 1960 te Asten

priester gewijd op 8 juli 1967 te Breda

 Kees is gedurende heel zijn actieve leven parochiepriester geweest: dat zag hij als zijn levensvervulling. Hij deed het met hart en ziel. De vele veranderingen tijdens zijn leven in de pastorale organisatie, zoals samenvoeging of opheffing van parochies, heeft Kees moeten meemaken en waren voor hem soms zwaar. Van 1969 tot 1982 werkte hij in diverse parochies in Delft. In 1982 nam hij zijn intrek in de communiteit Leo Dehon in Rotterdam, maar keerde na vijf jaar terug naar zijn vertrouwde Delft. In 1998 verhuisde hij naar ons klooster Jonkerbos in Nijmegen, waar hij rector werd en tevens als pastoor werkte in Neerbosch. Toen dat klooster werd gesloten ging hij wonen in Catharinahof, van waaruit hij in de buurt als parochie-assistent nog enige tijd werkzaam bleef.

 Gedenken wij pater Kees van Gorp in onze gebeden.

 We nemen afscheid van pater Kees van Gorp op woensdag 6 mei 2020 om 10:30 uur op de begraafplaats Jonkerbos Nijmegen. Tot ons verdriet zal de begrafenis in besloten kring plaats moeten vinden in verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Op dinsdag 5 mei 2020 is er van 19:00 tot 20:00 uur gelegenheid tot afscheid nemen van Kees in de parochiekerk H. Antonius Abt, Dennenstraat 125, 6543 JR Nijmegen. Wanneer het weer mogelijk is zal een herdenkingsdienst volgen.

 Mede namens de familie

J.F. de Rooij SCJ, provinciaal overste

Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda