IN MEMORIAM
PATER JOHANNES VAN BERKEL SCJ
1929-2021

Jan werd geboren in Eerde, gemeente Veghel en groeide op aan de Grodonk in een fijn gezin met twee oudere broers, een zus en een jongere broer. Na zijn lagere school ging hij naar het klein Seminarie van de Norbertijnen te Heeswijk. Toen hij daar zijn studie had afgerond met het staatsexamen, heeft hij er voor gekozen om in Asten bij de Priesters van het Heilig Hart zijn noviciaat te maken en op 7 oktober 1950 legde hij zijn eerste geloften af. Hij deed daarna zijn hogere studies in Liesbosch en Nijmegen. Op 18 december 1955 werd hij priester gewijd. Hij kreeg toen de benoeming om Duits te studeren en daarnaast leraar te zijn in het klein seminarie Christus Koning in Helmond. Daar bleef hij tot het seminarie gesloten werd in 1967. Jan werd econoom van de communiteit van het Juvenaat in Bergen op Zoom. Zijn hart ging echter uit naar het pastoraat. En tot zijn genoegen mocht hij in 1973 naar Made. Daar werd hij pastoor van de parochie H. Berrnardus en twee jaar later ook van de H. Blasiusparochie in Made. Jan was daar heel geliefd en werd gewaardeerd om zijn korte en heel actuele preken. Voor zijn familie was Made een mooie gelegenheid om regelmatig in de grote pastorie te logeren en tochtjes te maken in de omgeving.
In 1984 verliet Jan het bisdom Breda toen hij benoemd werd tot ziekenhuispastor in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. Daar kon hij volop zielzorger zijn zonder de verplichtingen als pastoor. Jan had goede contacten met alle medewerkenden van het ziekenhuis, de verpleging, de dokters, de portiers. Hij was echt betrokken bij zijn mensen en velen vroegen hem of hij wilde voorgaan bij hun huwelijk of de doop van hun kinderen.
Jan was gaan wonen in Bakel als een mooie uitvalsbasis naar het ziekenhuis, naar zijn medebroeders in Asten en niet ver van zijn zus in Beek en Donk en broer in Eerde. De bewoners van Bakel leerden hem vlug kennen. Jan werd de pastor van de Schut en ook de buurtvereniging kon regelmatig een beroep op hem doen, bij voorbeeld bij Carnaval of Sinterklaas. Jan werd een gewaardeerd lid van de Kapelgroep, een groep indertijd door de paters Spiritijnen van Gemert in het leven geroepen. In deze gebedsgroep had zijn gewaardeerde inbreng tot hij er vanwege zijn gezondheid niet meer toe in staat was.
Op 13 oktober 1994 ging Jan met pensioen en hij bleef actief als pastor door in de weekenden assistentie te verlenen. Hij ging regelmatig naar in Duitsland, want zijn liefde voor Duits had hij steeds behouden. Hij verleende dan zijn diensten aan zusters . Ook had hij meer tijd om hechte banden met zijn familie te onderhouden. Hij was een graag geziene gast bij allerlei gelegenheden en heeft menig huwelijk ingezegend en kinderen gedoopt. Daarnaast kwam Jan bijna elke zondagmiddag op bezoek bij de communiteit in Asten. Van 1995 tot 2004 was hij rector van de regionale communiteit Helmond. Bovendien was jan twaalf jaar lid van de financiële commissie.
Langzaamaan ging zijn gezondheid achteruit en het zelfstandig wonen werd bijna niet meer te doen. Daarom verhuisde Jan in juli 2020 naar het woonzorgcentrum Ruijschenbergh te Gemert. Daar kreeg hij de nodige zorg. De overgang naar zijn nieuwe appartement was moeilijk en hij begon aardig te wennen, toen hij eind van het jaar besmet is geraakt met het coronavirus. Noodgedwongen moest hij hierdoor op zijn kamer blijven en voelde hij zich alleen. Spoedig bleek dat zijn einde nabij was en toen hebben de medewerkenden van de zorg en zijn familie ondanks de moeilijke omstandigheden veel tijd voor hem vrij gemaakt. In de nacht van 10 januari 2021 is Jan in zijn slaap overleden.
Op zaterdag 16 januari hebben we overeenkomstig de wens van Jan afscheid van hem genomen in een plechtige Eucharistieviering in de Sint Lambertuskerk te Bakel en hem daarna te ruste gelegd op de begraafplaats De Hoberg te Milheeze. Moge Jan rusten in vrede.

J. de Rooij, scj