“

 Pater Jan Thijs

In memoriam Pater Johannes Petrus Thijs scj.

We vergelijken ons leven wel eens met een boek. Als we het zo voorstellen werd het levensboek van Jan geopend op 22 november 1931 en op zondagmiddag 21 maart is het gesloten: 89 jaar, zovele bladzijden. Pagina’s met lief en leed, mooie bladzijden van blijde herinneringen en intens geluk maar ook bladzijden met pijn en smart.

Wat staat er nu zoal in dat levensboek van Jan opgetekend? Dat hij geboren werd op 22 november 1931 te Heeze. En de derde was uit een gezin van 7 kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd gestorven zijn. De dag na zijn geboorte is hij gedoopt in de H. Martinuskerk te Heeze. Omdat Jan graag priester en religieus wilde worden ging hij na de lagere school naar het kleinseminarie ‘Christus Koning’ te Helmond en daarna naar het Juvenaat te Bergen op Zoom.

Na zijn eindexamen in het Juvenaat te Bergen op Zoom, ging hij naar Asten om daar het noviciaat te beginnen. Hier legde hij op 8 september 1955 zijn eerste religieuze professie af. Waarna hij naar Liesbosch ging voor de filosofieopleiding en eerste jaar Theologie, vervolgens ging hij naar het St. Jozefklooster waar hij verder ging met de theologieopleiding. Waar hij op 17 juli 1960 de priesterwijding uit de handen van Mgr. W. Bekkers ontving. Tijdens het vierde jaar theologie assisteerde hij in Beuningen bij de zusters om daar de rector te vervangen die ziek was.

Hem werd gevraagd na zijn priesterwijding Frans te gaan studeren en werd tevens benoemd voor onze nederzetting in Canada. Bij zijn aankomst daar heeft hij drie maanden in Montreal gewoond en samen met Wim van de Berg en H. van Oirschot. Samen hebben zij daar een tennisbaan aangelegd en in de weekenden en avonduren geholpen met het vele werk op het bureau.

Na deze 3 maanden volgde op 6 januari 1962 de benoeming voor het kleinseminarie te Point-au-Chêne waar hij econoom en leraar werd. Dit heeft hij velen jaren met veel plezier mogen doen. Tevens werd hij ook pastor in een kleine Engelssprekende parochie in de buurt. Toen in de jaren ’70 het kleinseminarie dicht ging, werd Jan pastor in twee Franssprekende parochies. Hier heeft hij met heel veel enthousiasme en plezier gewerkt. Getuigen zijn vele oorkondes die in zijn kamer aan de muur hingen. Maar ook het vele goeds als hij sprak over zijn werk wat hij daar gedaan had.

Langzaamaan namen zijn gezondheidsproblemen toe. Daarom besloot hij in december 2001 het wat rustiger aan te gaan doen. Hij trok zich terug uit de parochie en ging alleen wonen, hier kon hij zover mogelijk alles nog zelf doen en zich ook nog wat kon inzetten voor de anderen als mantelzorger en als chauffeur.

Toen hij in 2001 voor een maand op vakantie was in Nederland, raakte hij tijdens de uitvaart van pater T. Borst in Asten in gesprek met enkele van zijn medebroeders over zijn gezondheid. Deze nodigde hem uit vanwege zijn velen zorgen omtrent zijn gezondheid terug te keren naar Nederland. Hierop besloot Jan voorgoed terug te keren naar Nederland en in het St. Jozefklooster te gaan wonen waar goede zorg aanwezig was.

Vanwege de vele zorgen omtrent zijn gezondheid had Jan het niet gemakkelijk. Hij verbleef veel op zijn kamer. Wij zagen hem alleen met zijn elektrische rolstoel in de tuin of als hij boodschappen ging doen. Tijdens deze uitstapjes was hij altijd wel in voor een praatje. Verder ging hij op bezoek bij een goede kennis hier in Nijmegen. De laatste maanden merkte we dat hij veel minder te zien was in de tuin en liet hij ook zijn boodschappen door iemand anders doen. Zijn gezondheid ging langzaamaan achteruit en werd hij zwakker, na enkele keren gevallen te zijn, gelukkig zonder iets gebroken te hebben, is hij op zaterdag 20 maart vroeg in de ochtend opgenomen in het ziekenhuis waar hij zondagmiddag 21 maart, rustig en vredig is in geslapen.

Zijn levensboek is nu afgesloten. Gelukkig zijn voor ons nog niet alle bladzijden beschreven. Wij kunnen nog meebepalen wat er in ons levensboek zal staan. Zorgen wij ervoor dat wij de bladzijden van ons levensboek zo schrijven, dat wij openstaan voor de weldaden van de Heer. Genadig is de Heer voor hen die Hem zoeken.

Jan moge jij nu ten volle leven in de liefde, de vrede en de vreugde van onze Heer Jezus Christus en een voorspreker zijn voor hen met wie hij hier van harte zijn leven en liefde deelde.

We hebben overeenkomstig de wens van Jan en vanwege het coronavirus in beperkte kring op vrijdag 26 maart 2021 afscheid genomen van hem in een plechtige eucharistieviering in de kapel van het St. Jozefklooster en hem daarna op de begraafplaats Jonkerbos begraven.

Namens de communiteit SCJ in Nijmegen.
Pater W. Halters.