IN MEMORIAM PATER JOHANNES GERARDUS PEETERS SCJ

Op 6 oktober 1932 werd Jan Peeters geboren in Nijmegen en op dezelfde dag gedoopt in de parochiekerk van Antonius Abt. Na zijn klein seminarie ging hij naar het noviciaat te Asten en legde daar op 8 september 1954 zijn eerste geloften af in de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart. Zijn hogere studies volgde hij in Liesbosch en Nijmegen. Op 16 juli 1961 werd hij priester gewijd door Mgr. U. lehman sscc. Mgr. Bekkers was verhinderd vanwege ziekte.
Jan kreeg zijn eerste benoeming als recruteur en later prefect op het seminarie Christus Koning in Helmond. In augustus 1966 werd hij directeur van het Broederjuvenaat St. Gerlach te Heer. In deze tijd slonk het aantal kandidaten zozeer dat de opleidingshuizen moesten worden gesloten. Jan werd godsdienstleraar in Maastricht in 1971 . Dat bleef hij naast zijn werk in de parochie van de Anna en de Bonifatiusparochie te Amsterdam van 1972 tot 1977. Daarna verhuisde Jan naar Helmond als rector van de regionale communiteit en werd leraar aan het Veluws College te Apeldoorn tot 1985.
In dat jaar werd Jan benoemd tot pastor-deservitor voor de parochies Duistervoorde, Bussloo en De Vecht. Later ook werd hij pastor van de parochies Vaassen, Epe, Klarenbeek , Loenen en Eerbeek ( parochieverband IJsselvallei). Dat alles vanuit Twello, waar hij sinds 1985 woonde. Van 1 juli 1990 tot 1 april 1994 was Jan deken van Apeldoorn.
In 2004 kreeg Jan eervol ontslag als pastoor van Twello. Hij verhuisde van de pastorie naar een particulier woning aan de Hackfortweg. Jammer genoeg ging zijn geheugen de laatste jaren achteruit en in 2016 moest hij verhuizen naar Martinushof. Daar kreeg hij de zorg die hij nodig had en gelukkig voor hem bleven zijn vaste mantelzorgers hem trouw. Vooral Mevr. Hutten heeft heel veel voor hem betekend, samen met de heer Van Gurp die de financiën van Jan bij hield.
Half april dit jaar werd Jan getroffen door het coronavirus en is daar op 24 april 2020 aan bezweken. Op 2 mei is Jan in besloten kring begraven op de begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.
Tijdens de uitvaart heeft de pastorale werker Ivan Kan toch een lovend afscheidswoord voor Jan gesproken. Hieruit volgen enkele passages:
In de 18 jaar dat Ivan Jan heeft leren kennen heeft hij hem ervaren als een gemoedelijk man, als iemand met een luisterend oor. Jan maakte gemakkelijk contact met zijn mensen, was zorgvuldig met zijn woorden om niet te veel te praten, maar te zeggen wat voor hem belangrijk was. Jan voelde zich goed thuis in de parochie van Twello. Bij de parochianen was hij zeer gewaardeerd. Hij zelf genoot van zijn werk. Hij was echt betrokken bij mensen en leefde met hen mee in tijden van rouw en plezier. Zijn verkondiging was gericht op ondersteuning van de mens en op verkondiging van God, die op mensen betrokken was. Jan had moeite met de vergroting en samenvoeging van de parochies, met de veranderingen die gaande waren. In die situatie was hij meer ten dienste van de mensen, zijn parochianen, dan ten dienste van de organisatie. Jan was ook zeer collegiaal. Hij genoot van collegiale contacten . Zijn inbreng en lach tijdens de bijeenkomsten deden de medepastores goed.
Tijdens zijn verblijf in Martinushof stelde Jan bezoek zeer op prijs, tot hij helaas vrijwel niemand meer herkende.
Jan was Priester van het Heilig Hart van Jezus. Men kon aan hem iets voelen van de zachtheid, hartelijkheid en barmhartigheid van Jezus. Hij die van zichzelf zei: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Breda, 3 augustus 2020
Ivan Kan en Koos de Rooij scj