“Waarachtig, Ik verzeker u: als men Mijn woord ter harte neemt, zal men met de dood nooit te maken krijgen” {Jo 8,51}.

 

Op vrijdag 17 juli 2020 is in het Sint Jozefklooster te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus,

PATER BERNARDUS WILHELMUS HUBERTUS VERBRUGGEN SCJ

geboren op 5 februari 1926 te Delft
geprofest op 8 september 1946 te Liesbosch
priester gewijd op 20 juli 1952 te Nijmegen

In 1938 begon Ben zijn opleiding in het Juvenaat te Bergen op Zoom en maakte dus daar ook de oorlogsjaren mee, met de tijdelijke evacuatie naar Nijnsel. Tijdens zijn filosofiestudie is hij nog een jaar teruggekeerd naar het Juvenaat om het staatsexamen te halen: hij kon goed studeren en was voorbestemd om leraar te worden. In die periode was er in onze provincie grote vraag naar bevoegde leraren voor onze middelbare scholen. De eerste en levensbepalende benoeming voor Ben was een studie Frans aan de universiteit van Nijmegen, en tijdelijk in Parijs, van 1953 tot 1961. Hij slaagde cum laude. Zijn werkterrein werd het Sint Nicolaas Lyceum in Amsterdam, waar hij ruim 25 jaar leraar en veel jaren ook conrector is geweest. Soms in roerige perioden. Hij bleef daarna nog 19 jaar in Amsterdam werkzaam als pastor in “De Papegaai”, in de binnenstad. In 2006 verhuisde Ben naar ons Sint Jozefklooster voor een welverdiende rust na een heel actief leven. Met velen uit zijn Amsterdamse tijd bleef hij contact houden en ook zijn geliefde Frankrijk bezocht hij, zolang het nog kon.

Gedenken wij pater Ben Verbruggen in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater Ben Verbruggen op donderdag 23 juli 2020. Gezien de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt het afscheid in besloten kring te laten plaats vinden in de kapel van het Sint Jozefklooster om 14:30 uur, waarna we hem te ruste zullen leggen op de begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteenseweg 78, Nijmegen. Dinsdag 21 juli en woensdag 22 juli vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur is er gelegenheid om afscheid van Ben te nemen in het mortuarium van het Sint Jozefklooster, Kerkstraat 65, Nijmegen.

Mede namens de familie
J.F. de Rooij SCJ, provinciaal overste
Provincialaat SCJ
Postbus 4609, 4803 EP Breda