“

 Pater Jan Meijners 

 

“Al moet ik het duister in van de dood, ik ben niet angstig. U bent toch bij me, onder Uw hoede durf ik het aan.” (Uit psalm 23)

 Op vrijdag 1 november 2019 is in het Sint Jozefklooster te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus,

PATER JOHANNES BERNARDUS MEIJNERS SCJ

geboren op 12 januari 1936 te Lattrop
geprofest op 8 september 1958 te Asten
priester gewijd op 27 maart 1965 te Nijmegen

Direct na zijn priesterwijding is Jan vertrokken naar onze Noord Braziliaanse provincie waarvan hij lid werd (1965). Vijftig jaar heeft hij daar geleefd en gewerkt, tot hij in 2015 vanwege gezondheidsredenen naar Nederland is teruggekeerd. Brazilië is dus zijn tweede vaderland geworden. Hij heeft daar gewerkt in verschillende parochies als pastor. Daarnaast was Jan ook actief in de congregatie. Als lid van het provinciaal bestuur, vanaf 1984 als econoom. Hij is missieprocurator geweest en rector. Terug in Nederland is hij gaan wonen in ons klooster in Nijmegen, waar hij zich toch weer thuis is gaan voelen. In zijn laatste jaren had Jan veel zorg nodig, waar hij dankbaar voor was.

Gedenken wij pater Jan Meijners in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater Jan Meijners in een Plechtige Eucharistieviering op donderdag 7 november 2019 om 14.30 uur in de kapel van het Sint Jozefklooster, Kerkstraat 65, te Nijmegen. Daarna leggen wij hem te ruste op de begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78-80, 6534 AR Nijmegen.
Na afloop ontmoeten wij u graag in de koffiekamer van de begraafplaats.

Mede namens de familie
J.F. de Rooij SCJ, Provinciaal Overste
Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda