“

 In memoriam

 Broeder Marcellinus Piet Peeters.

 Piet werd in Dongen geboren op 5 december 1935. Nog dezelfde dag is hij gedoopt in de parochiekerk van de H. Laurentius. Na de lagere school ging Piet naar Huize St. Gerlach te Cadier en Keer omdat hij religieus wilde worden. Daar volgde hij de lagere technische school en ronde dit af met het schilders diploma. Vervolgens ging Piet op 10 september 1954 naar het noviciaat te Helmond. Waar hij op 19 maart 1956 zijn eerste kloostergeloften aflegde bij de priesters van het H. Hart van Jezus.

Na zijn professie bekwaamde Piet zich verder tot meester schilder, zijn diploma behaalde hij in 1969 en tijdens deze opleiding gaf hij al praktijkles op de Lagere Technische School die verbonden was met Huize St. Jozef waar hij zich ook inzette voor de jongens die daar woonden. Maar in de loop der jaren verschoof zijn aandachtsveld, zijn werk naar meer toezicht en het onderhoud van de gebouwen. Na het behalen van het diploma bouwopzichter, werd er door de Nederlandse SCJ Provincie een beroep op hem gedaan als bouwheer en werd hij belast met het onderhoud van de verschillende huizen. In zijn vrije tijd was Piet was jarenlang actief lid van “De Maastreechter Staar”, waar hij ook een aantal jaren bestuurslid is geweest. Hij kon goed zingen en deed dat erg graag. Verder bekleedde hij ook meerdere bestuursfuncties in de SCJ-Provincie: was lid van het huisbestuur in Huize Sint Joseph en later ook in Huize Sint Gerlach.

Nadat Piet zijn werk had overgedragen als hoofd onderhoud van de gebouwen in Huize St. Jozef verhuisde hij op 15 januari 1986 naar de communiteit “Weg door Jonkerbos” te Nijmegen, waar hij later econoom en rector is geweest. Piet was ook de eerste broeder in de Congregatie die lid van het provinciaal bestuur is geweest en was ook vanaf 27 september 1985 tot 28 april 1999 lid van de commissie Spiritualiteit. Vanuit de communiteit “Weg door Jonkerbos” was hij betrokken bij de verbouwing en nieuwbouw van het St. Jozefklooster en maakte hij deel uit van het bouwteam.

In de parochie de “Goede Herder”, zette Piet zich op verschillende manieren in. Was cantor bij afwezigheid van het koor. Met veel zorg en toewijding verzorgde hij wekelijks de bloemen in de kerk. Verder hield hij zich bezig met de aidsproblematiek en was zelfs voorzitter van het Permanent Beraad inzake aids. “Broeder Piet”, zoals hij bekend stond, was een veelzijdig man, die lachend zijn werk deed.

Op 14 oktober verhuisde de communiteit van Jonkerbos naar het Catherinahof. Er was daar plaats vrijgekomen omdat een aantal bewoners verhuisde naar het zorgcentrum “Huize Rosa”. Ook hier zette Piet zich weer actief in, gaf vele goede adviezen aan bewoners en aan anderen want het Catherinahof moest worden gerenoveerd door de wooncorporatie. Hij maakte ook deel uit van de bewonersraad. Vele uiteenlopende dingen heeft Piet gedaan in zijn leven, al was het niet altijd gemakkelijk, maar hij deed het met volle inzet.

Toen het lopen ging steeds moeilijker en er andere problemen bij kwamen. Was het voor hem niet altijd gemakkelijk, kreeg veel te verwerken met soms veel pijn. Ook overleden er kort na elkaar twee medebroeders, Pater Jan Eijkman en Broeder Nico van Ham. Wat een grote impact had op hen die achterbleven. Maar toch ging Piet niet bij de pakken neerzitten. Hij probeerde nog te genieten van alles. Maar ondanks zijn doorzettingsvermogen en sterke wil namen zijn mogelijkheden verder af. En werd een verhuizing in maart 2019 naar het zorgcentrum “Huize Rosa” een noodzaak, zodat hij daar de juiste en goede zorg kon krijgen. Hier is hij nog 4 maanden verzorgt.

Tot het einde toe was Piet dankbaar voor alles wat de zorg en de vele anderen voor hem deden, al was het soms erg moeilijk. Enkele weken geleden werd hij met hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis, men begon nog met antibiotica, maar al gauw bleek dat men niet veel meer voor hem kon doen. Na iets meer dan twee weken mocht hij naar huis. Op zaterdag 13 juli ontving hij in het bijzijn van zijn tweelingbroer Kees en Nellie de ziekenzalving, wat hem geruststelde. Hij kon zich nu over geven aan de Heer, hij was klaar zo als hij zelf zij. Op dinsdagavond 23 juli 2019 vredig maar rustig ingeslapen.

Wij zullen je meedragen Piet in onze herinneringen en in ons hart. Bedankt voor je inzet, be-dankt voor alles wat je deed zowel voor de Provincie als voor het St. Jozefklooster ten tijde van de verbouwing. Bedankt voor je broederlijke liefde, je lach en vriendschap. Bedankt ook voor de wijze waarop jij jouw leven samen met je familie en zovele anderen hebt gedeeld. Moge de goede Vader je nu troostend in zijn armen nemen dat Hij je nu voorgoed de diepste geborgenheid schenkt. Rust nu maar in Gods eeuwige vreugde, hij zal zeker met je zijn, want je bent echt welkom bij Hem.

Namens de communiteit van het St. Jozefklooster, te Nijmegen.

Pater Wim Halters scj.