Zoals u wellicht weet verkeert onze Nederlandse provincie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus in een periode van voltooiing. De hoge leeftijd van onze leden, noopt ons bestuur er toe nu beslissingen te nemen opdat alles goed geregeld is voor de toekomst.

Dat geldt ook voor de begraafplaatsen. Met het sluiten van onze kloosters is het niet langer vanzelfsprekend dat onze eigen kerkhoven op de huidige manier behouden kunnen blijven.
Ruim een jaar geleden zijn de bewoners van het Heilig Hartklooster aan de Wilhelminastraat 24 te Asten vertrokken en is het gebouw verkocht. Sindsdien vonden daar geen begravingen meer plaats. Het is de bedoeling om voor de stoffelijke resten van diegenen die daar begraven zijn, een nieuwe plek te vinden op de parochiële begraafplaats in Asten. Wat betreft ons kerkhof aan de Kerkstraat 65 te Nijmegen willen we ook de resten van de overledenen gaan herbegraven op de begraafplaats Jonkerbos aan de Winkelsteegseweg 78 te Nijmegen. Daar zijn wij al enige tijd geen eigenaar meer van het gebouw en van de grond en bovendien is de toekomst van de huidige bewoning van onze leden in het Sint Jozefklooster onzeker.

In de loop van 2020 zullen wij initiatieven ontplooien tot het overbrengen van de stoffelijke resten. Van de broeders en paters die recentelijk zijn begraven willen wij de familie informeren middels een brief. Het blijkt niet altijd even gemakkelijk te zijn nog adressen te achterhalen en daarom treft u dit bericht ook aan op dit medium. Wij zijn ons er van bewust dat het hier om een delicate en emotionele gebeurtenis gaat, maar willen de verhuizing eerbiedig doen plaats vinden en denken dat de nieuwe locaties ook respectvolle plaatsen zullen zijn. Het is dan ook voor langere tijd goed geregeld.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan houden wij ons vanzelfsprekend aanbevolen. Indien u iemand kent voor wie dit bericht interessant is, dan nodigen wij u hierbij uit om het met haar of hem te delen.

Het bestuur van de confederatie van de Nederlandse en Vlaamse Provincie SCJ
Breda, juni 2020.