Voortgangsbericht met betrekking tot de verplaatsing van de kloosterbegraafplaats.

 Bron foto: Rob Fritsen (@robfritsen) 

Zoals u wellicht weet verkeert onze Nederlandse regio van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus in een periode van voltooiing. De hoge leeftijd van onze leden, noopt ons bestuur er toe beslissingen te nemen opdat alles goed geregeld is voor de toekomst.
Dat geldt ook voor de begraafplaatsen. Met het sluiten van onze kloosters was het niet langer vanzelfsprekend dat onze eigen kerkhoven op de huidige manier behouden konden blijven.

Na vertrek van onze leden uit het Sint Jozefklooster en omdat de congregatie geen eigenaar meer is van het gebouw en de grond, is het kloosterkerkhof aan de Kerkstraat in Nijmegen in 2020 opgeheven en zijn de stoffelijke resten van de overledenen herbegraven op de begraafplaats Jonkerbos aan de Winkelsteenseweg 78 te Nijmegen en is daar een monument geplaatst.

In 2019 zijn de bewoners van het Heilig Hartklooster vertrokken en is het gebouw verkocht.
Sindsdien werden daar ook geen begravingen meer gedaan.

In Juni van het jaar 2022 zijn de stoffelijke resten van alle overledenen overgebracht van het kloosterkerkhof aan de Wilhelminastraat in Asten naar één groot graf op het parochiekerkhof aan de Kerkstraat in Asten.
Met de verplaatsing hebben nu alle overledenen een rustige, eervolle laatste rustplaats gekregen.

Op 19 januari 2023 is door de regionaaloverste van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus, pater Koos de Rooij, het monument in Asten plechtig ingewijd. Voorafgaand daaraan was er een korte plechtigheid in de kerk, voorgegaan door pastoor Steijaert.

U bent van harte uitgenodigd om het monument te bezoeken en eer te bewijzen aan de overledenen indien u daartoe in de gelegenheid bent. 

Het monument is te bezoeken op de parochiebegraafplaats aan de Kerkstraat in Asten.

Openingstijden : dagelijks van 9:00 tot 18:00 uur.

Uitzonderingen:    – zondag vanaf 10:15 uur

                                 – zomertijd tot 19:00 uur 

We denken dat de nieuwe locaties ook respectvolle plaatsen zullen zijn en het zo voor langere tijd goed geregeld is.

Het bestuur van de confederatie van de Nederlandse en Vlaamse regio SCJ
Breda, januari 2023.