“  Pater Jan Meijners    “Al moet ik het duister in van de dood, ik ben niet angstig. U bent toch bij me, onder Uw hoede durf ik het aan.” (Uit psalm 23)  Op vrijdag 1 november 2019 is in het Sint Jozefklooster te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder,...