“Ik ben de verrijzenis en het leven” (Joh.11,25).

Op donderdag 11 oktober 2018 is in het ziekenhuis te Mechernich, Duitsland van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,

PATER MATHIAS ANTONIUS ZWAKENBERG SCJ

geboren op 10 februari 1928 te Limmel

geprofest op 7 oktober 1949 te Asten

priester gewijd op 18 juli 1954 te Nijmegen

Na zijn priesterwijding is Tjeu gedurende drie jaar Duits gaan studeren aan de R.K. Universiteit van Nijmegen. Vervolgens is hij naar Duitsland vertrokken, dat zijn tweede vaderland is geworden. Hij sprak beter Duits dan menig Duitser, aldus getuigden medebroeders daar.

Tjeu is werkzaam geweest in parochiepastoraat en veel jaren in het onderwijs. Daarvoor volgde hij diverse universitaire opleidingen in Keulen, onder andere in Pedagogie en Theologie. Hij kon met jeugd goed overweg. Hij was intelligent, ondernemend, fantasievol.

Tot op hoge leeftijd is Tjeu zeer actief gebleven, zelfs als een bekwame houthakker. Hij was de laatste van de grote groep Nederlandse SCJ’ers in Duitsland. Velen zullen hem missen.

Gedenken wij pater Tjeu Zwakenberg in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater Tjeu Zwakenberg in een Plechtige Eucharistieviering op zaterdag 20 oktober 2018 om 11.00 uur in de kerk van de Heilig Sint Matthias, An Matthias 2, te 53925 Kall-Sötenich, Duitsland. Daarna leggen wij hem te ruste op de begraafplaats naast de kerk.

Mede namens de familie

Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda

 J.F. de Rooij SCJ, Provinciaal Overste

Terug naar vorige pagina