IN MEMORIAM

BROEDER SJEF SLENTER S.C.J.

(4-11-1927 – 27-6-2013)

“Voorwaar Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een van de geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.”(Matteus 25, 40)

Sjef Slenter is op 4 november 1927 geboren op Terlinden in Noorbeek. De volgende dag is hij gedoopt in de kerk van de H. Brigitta onder de namen Jozef, Gerardus, Hubertus. (Joseph in het Gemeenteregister.)

Hij was de oudste van twaalf kinderen. Logisch dat hij al gauw moest meewerken op het land en in de fruittuin. Maar hij haalde ook Het diploma Land- en Tuinbouw, het Middenstandsdiploma en EHBO-diploma.

Sjef wilde broeder worden. Op 12 november 1952 is hij naar Bergen op Zoom gegaan en werd aspirant broeder. Op 10 oktober 1953 begon hij aan zijn postulaat in Missiehuis Christus Koning in Helmond, gevolgd door het noviciaat vanaf 19 maart 1954. Op 19 maart 1955 werd hij lid van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus door het uitspreken van de kloostergeloften. Zijn 14 maanden jongere broer Jean was op 8 september 1951 al lid geworden van dezelfde congregatie. Na zijn Priesterwijding in 1957 is Jean als missionaris naar Congo gegaan, waar hij in 1964 is omgebracht tijdens de rebellie.

Van 1955 tot 1962 heeft Sjef gewerkt in de communiteiten van Bergen op Zoom, Heer I, Liesbosch en Den Haag als ziekenverzorger, portier, koster en schoonmaker.

In 1962 volgde zijn benoeming voor Heer I. Aanvankelijk nog als ziekenverzorger, maar van 1965 tot 1974 als groepsleider. Hiervoor haalde hij het diploma Kinderbescherming A en B en later ook het diploma van de Cursus Heilpedagogiek in Nijmegen. In 1974 kreeg hij de functie rapporteur van het internaat tot aan zijn pensionering (VUT) in 1987. Zo geldt ook voor Sjef het woord van Jezus: “Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op”.

Maar ook dat andere woord van Jezus is een leidraad geweest in zijn leven. Dat woord over dienstbaar zijn. Jarenlang ging hij mee met de NKV-bedevaart naar Lourdes, als brancadier. Later gingen zijn zussen Wilhelmien en Hubertien ook mee als verpleegsters.

Van 1988 tot 1998 maakte hij zich verdienstelijk als vrijwilliger in de Verpleegkliniek ‘Klevarie’ in Maastricht, waar zijn zus Willemien een leidinggevende functie had.

Op 15 augustus 1983 is hij met de communiteit meeverhuisd van Huize Sint Joseph naar Huize Sint Gerlach.
Hij was een trouw religieus en hechte grote waarde aan het gebedsleven.
In de Eucharistieviering deed hij graag mee als acoliet.

Zijn grootste hobby was wandelen in de natuur. Dagelijks maakte hij wandelingen in de omgeving van Cadier en Keer. Als lid van het Limburgs Landschap kreeg hij iedere maand een wandelroute toegestuurd door het Limburgse heuvelland tot in de Voerstreek van België toe. De jaarlijkse vakantie was meestal wandelen in de bergen en het verzamelen van ‘Huttenstempels’. Hij is ook jaren gids geweest in de mergelgrotten op het terrein van Huize Sint Joseph. Voor een museum in Maastricht was hij consulent voor oude streeknamen van boeren-gereedschap.

Stap voor stap ging zijn gezondheid achteruit. Op 24 oktober 2005 kwam hij naar ons Kloosterverzorgingshuis in Asten, maar op 3 augustus 2006 moesten wij hem overbrengen naar Verpleeghuis ‘Bergweide’ in Heerlen voor intensievere zorg. De nabijheid van zijn familie, het verstaan van zijn Limburgse dialect, maar vooral de liefdevolle aandacht van de verzorgenden en hun aandacht voor de religieuze beleving van de bewoners hebben nog bijna zeven gelukkige jaren aan zijn leven toegevoegd. “We zullen hem missen”, was de unanieme afscheidsgroet van de verzorgenden in de Afdeling Margriet. Vanuit de communiteit is Sjef wekelijks bezocht door broeder Jos Vrancken of Leo van Bussel.

In de nacht van 26 op 27 juni is hij in vrede heengegaan in het bijzijn van familieleden.

Op maandag 1 juli 2013 hebben we afscheid genomen van broeder Sjef Slenter in een plechtige Eucharistieviering in de kapel van Klooster Heilig Hart in Asten. Daarna hebben we hem begraven op ons kloosterkerkhof.

Communiteit Klooster Heilig Hart. Rein van Langen scj, rector.

Terug naar vorige pagina