IN MEMORIAM BROEDER JOSAPHAT RUTGERUS BERNS SCJ

COTÉ

Geboren op 18 mei 1940 te Nijmegen

Geprofest op 8 september 1960 te Helmond

Ruud werd tijdens zijn vorming tot broeder in het juvenaat van Sittard tevens opgeleid tot timmerman. Hij ging naar het noviciaat te Helmond waar hij op 8 september 1960 zijn eerste kloostergeloften aflegde en lid werd van de Congregatie van de Priesters van het H. Hart. Daarna werd hij benoemd in het groot seminarie te Liesbosch en drie jaar later in het juvenaat te Bergen op Zoom. In 1966 kreeg hij de kans om mee te gaan werken in de toen nog jonge SCJ-missie in Chili. Die mogelijkheid greep hij graag aan en hij heeft daar geen spijt van gehad. Hij heeft er tot zijn overlijden gewoond en gewerkt met volle toewijding en enthousiasme.

Aanvankelijk werd hij gevraagd op ons H. Hart college te werken als timmerman. Maar het college had leraren nodig en hem werd gevraagd om wiskunde te gaan studeren. Aangezien hij geen in Chili erkende diploma’s had, werd er een stoomcursus opgezet om zijn Chileens MO diploma te behalen. Voor Coté, zoals hij in Chili gekend is, werd dit een mooie gelegenheid om de taal en de gewoontes van het land te leren van veel jongere scholieren. Met zijn MO diploma op zak ging hij naar de katholieke universiteit en is hij cum laude geslaagd als leraar met als specialisatie wiskunde.

Op twee colleges was Coté wiskunde leraar. Hele generaties leerlingen heeft hij begeleid en werd geprezen als een uitstekend leraar, die met zijn leerlingen niet alleen in de klaslokalen optrok maar hen ook begeleidde via de scouting op kampen en weekenden in de Chileense bossen en meren in het zuiden van het land. Alle herinneringen en trofeeën werden bewaard in doosjes en kisten, want het kan altijd nog van pas komen.

De laatste jaren na zijn afscheid van het klaslokaal bleef hij elke dag naar het college gaan, iedere leerling een hand gevend en een praatje van hoe gaat het, begeleid door de rector die een van zijn leerlingen was geweest.

Maar langzaam openbaarde zich een zware ziekte, die uiteindelijk het einde van dit waardevolle leven van onze broeder Coté betekende. Op 16 september 2017 vonden ze hem dood op de grond liggend voor zijn bed. De Heer van alle leven had hem geroepen om zijn loon als dienaar van velen te ontvangen. Op zondag 17 september 2017 is afscheid van hem genomen in de sportzaal van het Colegio Sagrada Corazón. Aansluitend is hij begraven op het SCJ kerkhof te Santiago. Coté: tot ziens.

Herman Leemrijse

Pastoor te Valdivia Chili.

 

Terug naar vorige pagina