“Pater Mathieu Nelissen werd geboren te Hees op 19 december 1931. Voor zijn humaniora ging hij naar de missieschool, nu het H. Hartcollege, te Lanaken. Daar groeide meteen ook zijn verlangen om priester te worden zoals zovele van zijn dorpsgenoten. Na zijn noviciaat te Loppem van 1951 tot 1952 legde hij zijn eerste geloften af als Priester van het H. Hart op 17 oktober 1952. Van 1952 tot 1959 volgde hij filosofie, theologie en een jaar pastorale stage. Tijdens zijn studietijd was hij ook 18 maanden in militaire dienst. Hij werd priester gewijd te Leuven op 6 juli 1958.

Graag was hij als missionaris het evangelie gaan verkondigen in Congo, zoals vele van zijn medebroeders, maar door de onzekere toestanden net voor en na de onafhankelijkheid van Congo was dit niet mogelijk.

Op kerstmis 1959 werd hij daarom benoemd tot leraar aan het juvenaat, nu het H. Hartcollege-Tervuren, te Wezembeek-Oppem. Dat bleef hij tot in Januari 1992. Een leerling van het eerste uur typeerde hem aldus: “Hij was mijn titularis in de zesde (nu eerste) Latijnse in het jaar 1961-1962. Hij was een gedreven leraar, een goed muzikant en een enthousiast dirigent van het gregoriaans koor waarmee we op zondagmorgen de hoogmis verzorgden met enkele leerlingen van het internaat. Ik blijf hem herinneren als een pater die tijd kon maken voor een persoonlijk gesprek als je erom vroeg!”

Beter is P. Nelissen gekend door zijn buitenschoolse activiteiten. Zo was hij vanaf 1963 aalmoezenier van de scouts van Wezembeek-Oppem. Een groepsleider uit die tijd herinnert zich hem “als onze groepsaalmoezenier die als priester jongens bezield kon aanspreken, die de ploeggeest onder de leiding versterkte, die de waardering en steun kreeg van ouders en oudercomité, die als priester en mens waardevol werk leverde.” Toen die groep ontbonden werd, ging hij naar de scouts- en gidsengroep van Tervuren om zijn enthousiasme ook aan hen door te geven.

Vanaf zijn pensioen als leraar werd hij medepastoor in de parochie St. Jan Evangelist in Tervuren. Zijn taak daar kunnen we kort samenvatten met de woorden van de huidige pastoor-deken Jan Herinckx:

“In de parochie St. Jan evangelist heeft hij vanaf deken Davidts alle priesters gekend. Wanneer het te druk was en tijdens de periodes zonder pastoor, sprong hij in. Dat deed hij ongeveer dertig jaar. Met de koren heeft hij altijd graag meegezongen. Toonvast zingen lag hem en zijn “Te Deum” maakte indruk op jong en oud!

Een andere plaats waar hij dat contact met God beleefde was de natuur. In zijn tuin en serre ontmoette hij de God die wasdom geeft, die de zon laat schijnen en die laat regenen. Maar enkele maanden geleden moest pater Nelissen zijn aanwezigheid bij het uitvaartkoor “De Zwartzangers” en zijn engagement als hulppriester opzeggen. Zijn lichaam dat al vaker op de proef was gesteld, kon niet meer en hij krijgt nu de rust die hij verdiend heeft.

Uit zijn studietijd was hem een leuze bijgebleven van Michel Quoist: “ Al wat je krijgt, krijg je om het anderen te geven.” Geven maakte hem gelukkig. Mogen hij nu ontvangen: eeuwige vrede en de eer die we hem willen brengen.”

In die eeuwige vrede is hij binnengetreden in de nacht van 12 op 13 april 2015 en we hebben hem te ruste gelegd in de begraafplaats van de Priesters van het H. Hart te Tervuren.

Pater Lambert Croimans.

Terug naar vorige pagina