IN MEMORIAM PATER MATHIEU GOYENS SCJ

1920 – 2014

Pater Mathieu werd geboren te Kessenich op 5 september 1920 als vijfde van acht kinderen. Na zijn middelbare studies aan het H. -Hartcollege te Tervuren ging hij in 1939 naar het Noviciaat te Brugelette.

Zijn noviciaat werd onderbroken ten gevolge van het uitbreken van de oorlog. Hij werd opgeroepen om het vaderland te dienen. Daar kwam niet veel van in huis. Hij verbleef enkele weken te Neussargues in Frankrijk waar hij zijn noviciaat kon verder zetten. Zo kon hij toch, met een paar maanden vertraging, zijn eerste kloostergeloften afleggen op 24 november 1940 te Brugelette.

Na zijn filosofiestudies werd hij één jaar leraar te Burnot en één jaar te Tervuren. Daarna kon hij zijn theologiestudies in Leuven verder zetten waar hij Priester werd gewijd op 13 juli 1947. Van 1948 tot 1952 was hij leraar te Tervuren. In 1952 werd hij benoemd voor Lanaken. Hier was hij leraar latijn, geschiedenis en esthetica, totdat hij in1980 met pensioen ging.

Buiten zijn taak als leraar maakte Pater Mathieu zich op heel wat terreinen verdienstelijk. Hij stond bekend als de pater van de boeken. Als bibliothecaris bouwde hij een enorme, tot in de puntjes verzorgde, bibliotheek uit voor de communiteit en het college. Ook hield hij 60 jaar lang het dagboek bij over de gebeurtenissen in school en klooster te Lanaken. 50 jaar verzorgde hij in de grote vakantie de leerboeken van het college. Hij haalde er zelfs de krant mee. Hijzelf las dagelijks de krant.

Dat hield hij vol tot enkele weken voor zijn overlijden. Hij volgde de politiek in binnen-en buitenland.

Pater Mathieu was een bewogen en gedreven kloosterling, begaan met het religieuze leven. Hij was provinciaal raadslid van 1960-1966 en van 1988 tot 1990. Als verantwoordelijke voor de kapel verzorgde hij tot zijn 92e elke zondag de mis voor ‘onze parochianen’ uit onze omgeving. Vele jaren reed hij per fiets naar de parochies in de buurt voor zondagsassistentie. Op de weekdagen fietste hij dagelijks – stipt op tijd- naar het fraterhuis voor liturgisch dienstbetoon. Van 1 augustus 1982 tot 1 september 1991 was hij overste van de communiteit te Lanaken. Hij was ook voorbidder en koster van dienst in onze huiskapel.

Hij hield van regelmaat en orde. Hij stond er op dat in het klooster alles stipt en op zijn tijd gebeurde. Eigenlijk was hij de stiptheid zelve, alsof hij geprogrammeerd was.

Pater Mathieu hield van de natuur. Tot op hoge leeftijd zorgde hij, in zijn vrije tijd, voor de bloemen en het onderhoud van ons park. Wekelijks trok hij er op uit voor een fietstocht. Hij was een fervent lezer, elk uur dat hij vrij was besteedde hij aan het lezen van de bijbel of andere boeken.

Eenmaal op pensioen had hij tijd voor het opknappen van alle kleine werkjes. Zijn eerste werk ’s morgens werd het opruimen van de leefruimte van de communiteit. Daarmee kreeg hij in oktober 2013 plots rugproblemen en moest hij opgenomen worden het ziekenhuis.

Na vijf weken was de rug voldoende hersteld maar met de mobiliteit ging het achteruit en zo verhuisde hij naar het woonzorgcentrum ” Oosterzonne” te Zutendaal.

Hij paste zich vlug aan en was er gelukkig en tevreden. Hij nam deel aan alle activiteiten en hij werd er dit jaar zelfs tot Prins Karnaval verkozen. Op 5 september vierden wij zijn 94e verjaardag thuis in onze communiteit.

De laatste maand ging zijn gezondheid achteruit. Woensdag 28 oktober was hij erg verzwakt en ontving hij het sacrament der zieken.

Op dinsdag 18 november voelde hij zijn einde naderen.’s Morgens nam hij afscheid van de dokter met de woorden: “ik ben er klaar voor en ik wil u danken voor alles wat u voor mij hebt gedaan”.

In de namiddag is hij met volle bewustzijn in het bijzijn van medebroeders en familie in alle rust en vredig van ons heengegaan.

Met een plechtige Eucharistieviering in de St.- Servaaskerk hebben wij op 25 november afscheid genomen, de Heer dankend voor dit rijk gevulde en voltooide leven van Pater Mathieu, die heel zijn leven in dienst stond van de anderen. Daarna hebben en hem te ruste gelegd op onze begraafplaats te Lanaken.

Wij vertrouwen er op dat zijn sterven een thuiskomen is bij God, waar hij het loon zal ontvangen voor al het goede dat hij in dit leven heeft gedaan. Dat hopen en dat geloven wij.

Namens de communiteit,

Pater Richard Mechelmans

Terug naar vorige pagina