IN MEMORIAM PATER JO MEESTER SCJ

1924-2014

Op 24 juni 2014, de naamdag van Johannes de Doper en tevens de doopnaam van onze overleden dierbare medebroeder Johannes Meester, hebben we Jo uit handen gegeven; het was de naam die hij ontving van zijn ouders bij de aanvang van zijn leven op 1 november 1924 te Andijk en die dag gedoopt in de parochie Sint Werenfridus te Wervenshoof met de naam Johannes. Vader en moeder hebben hem met liefde en zorg begeleid totdat hij zelf de veerboot, zijn levensboot kon laten varen en besturen zoals zijn broers en zussen. Vader en moeder stonden altijd voor hun kinderen klaar en de grote stuurman Jezus stond aan het stuur van de veerboot om ze niet voortijdig tegen de klippen van het leven stuk te laten varen. In de voorbereiding op zijn priesterwijding, volgde hij zijn middelbare school op het klein seminarie Het Juvenaat, te Bergen op Zoom.

In de oorlogstijd 1944 -1945 deed hij het noviciaat en verbond zich met de congregatie van de priesters van het heilig hart van Jezus door het afleggen van zijn kloosterlijke geloften op 8 september 1945 te Asten en vervolgde zijn studie filosofie en theologie en werd hij 20 juli 1952 tot priester gewijd door Mgr. Verfaillie in Nijmegen. De eerste jaren na zijn priesterwijding, reed hij het hele land door als provisor van het seminarie; In diezelfde tijd ontwikkelde hij een grote vaardigheid om mensen in het sociaal maatschappelijke leven nabij te zijn en hulp te verlenen aan mensen hun levensboot te besturen. Bij het tot stand komen van stichting Ons Bergen, een instelling voor sociaal cultureel werk ,gebeurde dat nog meer gestructureerd. Hij wist mensen te inspireren en eigen verantwoordelijkheid te geven hun eigen levensboot goed te besturen. Hij had een groot hart voor hen die het evangelie “De minsten der Mijnen ” noemt. Benoemd als directeur van “Ons Bergen “werkte Jo intens samen met maatschappelijk werkster Bep Polderman waardoor de warme, liefdevolle nabijheid van mensen nog meer tot haar recht kwam.

Zijn diepe bewogenheid voor mensen om hem heen werd gevoed door zijn gebed en religieuze gevoelens die hij van jongs af aan had meegekregen en die hij in zijn leven verdiept had tot een stijl van leven waardoor hij zijn veerboot in de woelige wateren van het leven in die jaren, op koers heeft weten te houden. Toen hij dit werk afsloot en zich meer op het parochiepastoraat kon toeleggen, kwamen de geleerde vaardigheden uit de voorbije periode, hem goed van pas. Hij kon nog volop assisteren in de parochie “onze lieve vrouw ” en in zorgcentrum Sint Catharina en tot het laatst mensen nabij zijn. Als een echte veerman hielp hij mensen verder hun eigen leven ter hand te nemen. Toen Jo, na ruim 60 jaar priester-kloosterling zijn, zijn krachten minder voelde worden, gaf hij blijk van een grote dankbaarheid aan allen die zijn leven mede vorm gegeven hadden.

Omringd door hen die hem het meest dierbaar waren ,ontving hij het sacrament der zieken en meerde zijn veerboot af op 17 juni en gaf zijn sleutel aan “zijn bovenmeester “.

Hiermee sloot de s.c.j. haar 110 jaar aanwezigheid in de stad Bergen op Zoom af en werd Jo, vanuit de “Onze Lieve Vrouwe kerk ” te ruste gelegd bij de graven van zijn medebroeders op de r.k. begraafplaats. De “laatste pater van de Stalen Brug ” is heengegaan; een periode van gelovig leven en overgave omwille van het “rijk Gods ” ten einde.

Jo bedankt en tot ziens; of zoals hij zou zeggen: IEDEREEN BEDANKT.

Namens Regionale Communiteit West-Brabant

Theo Sanders

Terug naar vorige pagina