Ter herinnering aan

PATER JEAN SCHIJLEN S.C.J.

(Joannes, Antonius, Maria)

(1924 – 2016)

Op 21 april 1924 werd Jean geboren in Maastricht. Hij was de 2e in een gezin van 17 kinderen. Vol trots kon hij vertellen over het grote gezin waarin hij is opgegroeid. Zijn vader was secretaris bij de gemeente Maastricht. Zij woonden bij de Koepelkerk, maar Jean is nog gedoopt in Heer. Als misdienaar in de Koepelkerk heeft hij de Priesters van het Heilig Hart leren kenen. In september 1936 ging hij naar het seminarie Christus Koning in Helmond. Een jaar later ging zijn broer Gérard met hem mee. In Bergen op Zoom en Tervuren heeft Jean zijn studie voortgezet en daarna zijn noviciaat gemaakt in Brugelette en Loppem. Op 17 oktober 1947 heeft hij zijn kloostergelofte uitgesproken en is hij lid geworden van onze Belgische Provincie. De studie van filosofie en theologie heeft hij gemaakt in Leuven en Camaragibe. Op 11 november 1952 is hij vertrokken naar Noord-Brazilië.

Op 28 november 1954 heeft Jean in Olinda-Recife de H. Priesterwijding ontvangen uit de handen van Mgr. Antonio Almeida. Een jaar later – 4 december 1955 – heeft hij met zijn familie in Maastricht zijn Eerste H. Mis gevierd. In oktober 1954 was zijn broer Gérard vertrokken naar Finland. Beiden hadden bij hun Priesterwijding een kelk gekregen van de familie. Een kelk gemaakt door een kunstenares uit Maastricht en versierd met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw Sterre der zee. En hoewel de broers van elkaar gescheiden waren door een diepe oceaan, bleven ze toch met elkaar verbonden door De Sterre de Zee. Zo staat gegraveerd in de voet van de kelk. Jean had grote zorg dat zijn kelk een plaats zou krijgen naast die van Gérard in de schatkamer van de Lieve Vrouw Basiliek in Maastricht.

Na zijn vakantie in Nederland begon Jean met zijn inzet voor de mensen in Brazilië. In Maceio (’56-’60), Rio Tinto (’60-’63) en de lange periode van ruim 37 jaren in Catende ( dec. 1963- januari 2001). Geholpen door de leden van het Legioen van Maria heeft hij de parochies opgebouwd voor de arbeiders in de suikerindustrie. De vervuiling van de lucht heeft hij aan den lijve ondervonden. Hij heeft moeten kuren om de tbc te overwinnen.

Op de pastorie woonde hij samen met pater Dré Coopman, die de zorg had voor de scholen.

Op 28 november 1970 is Jean benoemd tot ereburger van Catende. Daar was hij trots op. In zijn gedachten is hij blijven leven in Catende. Met verve kon hij vertellen dat er nu drie pastoors zijn die het parochiewerk in Catende voortzetten.

Na 2 jaar in Camaragibe is Jean in 2003 teruggekeerd naar Nederland. Via Cadier en Keer en Lanaken is hij op 26 januari 2007 in Asten aangekomen. Daar heeft hij de steun gehad van een goede verzorging. Steeds weer moest hij aan gezondheid inleveren. Op 25 juli wilde hij gesterkt worden met het Sacrament van de Ziekenzalving. In de nacht van 1 op 2 augustus is hij vredig ingeslapen.

Op vrijdag 5 augustus 2016 hebben we in een plechtige Eucharistieviering afscheid genomen van Jean en hem begraven op ons kloosterkerkhof in Asten

Communiteit Klooster Heilig Hart, Asten.

Rein van Langen scj, rector