IN MEMORIAM

PATER JAN FRANCISCUS VANDEBEEK

Pater Jan werd op 20 april 1923 geboren te Houthalen als derde in een gezin met 6 zonen

Hij deed zijn Humaniora in Tervuren van 1937 tot 1942.

Hij legde zijn eerste Geloften af in Brugelette op 24 september 1943.

Na zijn priesterstudies te Leuven werd hij 2 jaar leraar te Burnot, wachtend op zijn broer Jozef, om dan samen in juli 1951 in Leuven tot priester te worden gewijd.

Van 1954 tot 1967 heeft hij in het ons college te Lanaken het beste van zichzelf gegeven als verantwoordelijke voor de internen, als econoom, huismeester en als leraar.

Op zijn vierenveertigste begon hij Portugees te leren en vertrok hij in september 1967 als missionaris naar Brazilië.

Daar heeft hij ontelbare taken volbracht als pastoor, leraar, bouwpater en sociaal werker.

Na zo vele jaren mocht hij op rust gaan in Camaragibe. Maar pater Jan kon niet stil zitten en trok naar zijn oude parochie in Garanhuns.

We kennen pater Jan Vandebeek als iemand die hard werkte. Hij zag er bv. niet tegen op om op Stille Zaterdag drie Paaswakes te doen, opdat het volk niet zonder viering zou blijven op die dag. Welk werk ook, hij deed het voor het volk. Toen hij in het ziekenhuis ontslagen werd, ging hij de volgende dag twee stenen, (apart soort steen) naar een kapel brengen, die hij aan het bouwen was in Camaragibe. Hij deed de twee stenen in een tas, en hij ging te voet naar die kapel.

In de communiteit van Christus Koning was hij altijd de eerste om op te staan, bad zijn rozenhoedje en brevier, en terzelfder tijd sloeg hij met de deuren om de anderen ook wakker te maken. In zijn vrije tijd werkte hij in een tuintje waar hij wat groenten probeerde te kweken, vaak in de brandende zon.

De laatste Jaren woonde hij in Garanhuns, in een parochie waar hij verschillende jaren werkte, en waar Hosana hem heel goed verzorgde Van de garage in het huis van Hosana maakten ze een kapelletje, waar hij elke middag om vijf uur een mis deed, en waar een groep mensen elke dag deelnam. Hij bezocht zieken, die de ziekenzalving wilden, hoorde biecht van hen die vroegen, ook in de parochiekerk was hij aanwezig. En zo langzamerhand, ging dat niet zo goed meer, ook Hosana kon het bijna niet meer, toen nam hij de beslissing om naar België te gaan, en daar te blijven, maar het was maar voor korte tijd, al gauw keerde hij terug naar zijn geliefde Brasil. En toen hij merkte dat Hosana het niet meer aan kon om voor hem te zorgen is hij in het provincialaat gaan wonen, van de Braziliaanse provincie, waar hij goed verzorgd is tot het einde toe. Pater Jan was een sterke man, hij nam niet elke behandeling, en vaak moest hij vastgemaakt worden in zijn bed om niet op de grond te vallen.

Op vrijdag 28 april 2017 is Jan rustig ingeslapen om 8 uur ’s-avonds.

Pater Jan, God heeft je nu geroepen, bidt voor ons en voor al diegenen, die voor jou gezorgd hebben.

Pater Richard Mechelmans en pater Jan Meijners.