“Zoals de Vader Mij zond, zo zend ik u. (Joh 20, 21).

PATER GABY CLAERBOUT SCJ

Gaby werd geboren te Dadizele op 30 december 1931. Na zijn middelbare studies in het Juvenaat van het H. Hartcollege te Tervuren ging hij naar het noviciaat te Loppem en werd er geprofest op 17 oktober 1952. Hij studeerde filosofie en theologie te Leuven van 1952 tot 1960. Op 6 juli 1958 werd hij door Mgr. Van Waeyenbergh priester gewijd. Tijdens zijn studies groeide bij hem, zoals bij vele van zijn medebroeders, het verlangen missionaris te worden in Congo. Maar wegens de troebelen rond de onafhankelijkheid van Congo in 1960 was hij in afwachting van zijn vertrek een tijdje werkzaam in Brussel en vooral in het jongenstehuis te Opdorp.

In 1962 vertrok hij eindelijk naar Congo. Hij was er leraar aan het ‘Collège du S. Coeur’, het huidige Maele en aalmoezenier van de Broeders Maristen. In november 1964 ontsnapte hij volgens zijn eigen woorden als bij wonder aan de dood, terwijl tientallen van zijn medebroeders er het leven lieten tijdens de opstand van de simba’s. Op 27 november keerde hij voorgoed terug naar België.

Hij nam zijn intrek in het klooster van Loppem in 1965 en werd leraar godsdienst in het VTI van Brugge en vanaf 1 september 1977 tot aan zijn pensioen aalmoezenier-opvoeder in de jongenstehuizen te Rumbeke en Roeselare.

Sociaal zeer geëngageerd bouwde hij zich een vriendenkring uit die hem trouw bleef tot de laatste dag.

Na zijn op beroepsloopbaan als leraar en aalmoezenier – opvoeder werd het bos en de tuin te Loppem zijn terrein. Met vrienden plantte hij tal van bomen, struiken en bloemen, zorgde hij voor zijn vissen en vogeltjes. Elke dag kon je hem van ’s ochtends vroeg met een schop of hark in de tuin vinden.

Zijn familie was voor hem van groot belang. Hij was geïnteresseerd in het leven van broers, zussen, hun kinderen en kleinkinderen. Voor velen van hen was nonkel pater een heel belangrijk figuur.

Ook zijn collega’s van weleer bleven vriend aan huis. Geen dag bijna zonder één van hen.

Bovenal bleef hij tot op het einde Gaby… een kwinkslag, een vrolijke opmerking en vooral gelovig en consequent. Een woord is een woord zei hij telkens weer… Een van zijn laatste opmerkingen was: ‘ik heb nog altijd mijn principes’. En daarmee bedoelde hij niemand tot last zijn, dankbaar zijn, gelovig nabij zijn. Hij drukte wel eens zijn verbazing uit hoe hij vanuit zijn ziek – zijn nog altijd kon troost geven aan anderen. De laatste maanden hoorden we hem wel vaker zeggen: ‘Wie hier weg gaat, moet dat kunnen doen met de glimlach op het gezicht’. En inderdaad, hij deed daar alles voor tot zijn laatste bewuste momenten.

Pater Gaby is gestorven op 6 juli ’s ochtends. De zon scheen…

We weten hem nu geborgen in Gods’ liefde.

Terug naar vorige pagina