In Memoriam

Pater Frits Maas s.c.j.

(1928 – 2013)

Frits werd op 29 december 1928 te Kerkdriel geboren in een groot gezin. Nog dezelfde dag werd hij gedoopt in de parochiekerk van de H. Martinus. Na de lagere school in Kerkdriel en zijn humaniora in Helmond en Bergen op Zoom ging hij naar het noviciaat in Asten waar hij zijn eerste kloostergeloften aflegde op 8 september 1952.Daarna studeerde hij filosofie en theologie in Liesbosch en Nijmegen. Hier werd hij op 27 juli 1957 tot priester gewijd door Mgr. Mutsaerts. Na het vierde jaar theologie werd hij in september 1958 verplaatst naar het Missiehuis Christus Koning en tevens benoemd voor verdere studie aan het Hoger Catechetisch Instituut te Nijmegen.

Op 15 juni 1960 werd hij benoemd tot directeur van het St. Franciscus Liefdewerk te Rotterdam. Hier werkte hij niet lang, want met ingang van 1 september 1962 kreeg hij van de Bisschop van Haarlem, Mgr. van Dodewaard, de benoeming tot assistent van de parochie de Goede Herder te Amsterdam-Zuid en tevens de opdracht voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een parochie in de wijk Buitenveldert­-Noord te Amsterdam.

Op 1 april 1966 werkt hij als kapelaan in Delft maar dat duurde niet lang want al in december 1967 wordt hij benoemd tot aalmoezenier bij de Luchtmacht te Nijmegen en krijgt de rang van Majoor. Met ingang van 15 oktober 1969 wordt hij aalmoezenier in Duitsland. Op 1 maart 1971 wordt hij overgeplaatst naar de vliegbasis Deelen en belast met de geestelijke verzorging van het luchtmacht personeel. Op 1 april 1973 werd hij benoemd tot kapelaan in de parochie van de H. Wilibrordus te beneden-Leeuwen, maar blijft toch luchtmacht-aalmoezenier op de vliegbasis Deelen.

In april 1975 beëindigde hij zijn pastoraat in Boven-Leeuwen en gaat deel uitmaken van het pastoresteam dat de zorg heeft voor de parochies van de H. Blasius en de H. Bemardus te Made. Hiermee beëindigde hij ook zijn functie als aalmoezenier bij de Luchtmacht. Het waren voor hem hele mooie jaren geweest, waarop hij altijd graag terug zag en over sprak.

Op 1 maart 1983 kreeg hij eervol ontslag als pastor van de twee parochies in Made en werd op dezelfde dag benoemd tot pastor van de parochie van de H. Bemardette te Waalwijk. Drie jaar later, op 15 januari 1986, werd hij tot pastor benoemd in de parochie van het H. Sacrament te Breda. Hier werkte hij graag. Hij had een mooi groot koor. Wat zelfs concerten gaf in het buitenland. Frits hield erg veel van dit koor en was zelf ook een goede zanger.

Toen het aantal gelovigen afnam en de kerk te groot werd ging hij kerken in de kapel van het gewezen Benedictinessenklooster in Breda en daarom verhuisde hij in augustus 1990 samen met Zr. Emerentia die zijn huishoudster was naar de Poolseweg. Op 15 juni 2002 begon hij tenslotte zijn pastorale arbeid in het kloosterverzorgings-huis “Huize Liesbosch” van de kleine zusters van Sint Jozef, als opvolger van P. Rasenberg, die gestorven was.

Frits was een graag geziene gast in zijn familie, en enkele van hun hadden een bijzondere band met hem. Graag ging hij met zijn familie op vakantie. In de periode dat hij aalmoezenier was in Rheine in Duitsland vond hij het gezellig als zijn nichtjes bij hem kwamen logeren. Dan trokken ze er samen op uit en maakten lange wandelingen, genoten samen van de prachtige natuur en voerden onderweg hele gesprekken. ’s Avonds kwam er dan een lekkere fles wijn op tafel, werd er veel gescrabbeld en losten ze onder veel hilariteit moeilijke kruiswoordpuzzels en cryptogrammen op. De volgende ochtend aan het ontbijt kwamen soms pas de oplossingen die ze de vorige avond niet konden bedenken.

Toen zijn gezondheid begon af te nemen nam hij op 20 november 2006 zijn intrek in ons kloosterverzorgingshuis St. Jozef te Nijmegen. Het viel niet mee voor hem want hij wilde niet graag zijn eigen regie uit handen geven. Als het hem niet goed lukte kon hij boos worden vooral op zichzelf. Hij vond dan rust in de voor hem zo vertrouwde kapel maar ook bij hele mooie klassieke muziek waar hij graag naar luisterde. Na een korte ziekte periode is hij op woensdag 11 december rustig ingeslapen.

Frits bedankt voor de jaren dat je in ons midden was, bedankt voor je broederlijke liefde en vriendschap bedankt ook voor de wijze waarop jij je leven samen met je dierbaren hebt geleefd. Je zult altijd in onze herinnering blijven. Moge je nu bij Christus voor eeuwig genieten van de vrede en rust, waar je zo naar verlangd hebt.

Op maandag 16 december 2013 hebben wij afscheid van Frits genomen in een plechtige eucharistieviering in de kapel van het St Jozefklooster en hem op ons kloosterkerkhof aldaar begraven.

Communiteit St Jozefklooster in Nijmegen

Wim Halters scj, rector

Terug naar vorige pagina