Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo
Geschiedenis Studiehuis St.Jozef te Nijmegen

Hier volgen enkele berichten aan gaande het St. Jozefklooster, vroeger ‘studiehuis’
geheten. Het is niet mijn bedoeling U een volledige geschiedenis aan te bieden van alles
wat er is gebeurd in de 75 jaar dat het gebouw bestaat. ( 20-8-1930 - 20-8-2005 ) Daarvoor ontbreken mij niet
alleen de vereiste bronnen, maar ook de tijd om die bronnen tot een organisch geheel te
verwerken.

Er is geen huisarchief en ik neem U eenvoudig mee langs de gegevens en de teksten die ik
op onze eigen bibliotheek gevonden heb. Het gaat dan vooral om de volgende periodieke
uitgaven, ook al zijn deze niet altijd volledig aanwezig op de bibliotheek:

 ANNALEN VAN DE NEDERLANDSE PROVINCIE
MEDEDELINGEN S.C.J.
ROTONDE
DOKUMENTEN
HEET VAN DE NAALD  Lees verder >>

Terug naar boven