Pagina 314 - Necrologium S C J

Pater
Adrie van der Lee S.C.J.
Hij werd geboren op 2 januari 1914 te Rotterdam.
Zijn kloostergeloften legde hij af op 8 september
1935
te Asten. Nog voor hij ging studeren in Lies-
bosch was hij vanaf 1935 tot 1937 werkzaam op
het bureau van het Juvenaat te Bergen op Zoom.
Na de studie filosofie en theologie ontving hij de
priesterwijding op 19 juli 1942 in de kapel van
Sancta Maria”, te Heesch-Neerbosch uit handen
van Mgr. J. Buckx scj.
In september 1943 keerde hij weer terug naar het
Juvenaat. Hij kreeg er de leiding van het bureau,
dat de contacten onderhield met de weldoeners en
mede de uitgave verzorgde van het tijdschrift “Het
Rijk van het H. Hart”, ook wel het “Rode Boekje”
genoemd. Tegelijk gaf hij conferenties en had de
zorg voor het toneel. In 1948 richtte hij het “Tom-
blad” op, een bijlage van het “Rode Boekje”, be-
doeld als contactblad voor de jongeren en hun fa-
milies. Hieruit ontstonden in 1951 de “Tomdagen”,
kennismakingsdagen voor jongeren, die gehouden
werden in het Juvenaat. Deze wervingsmethode
voor roepingen werd spoedig overgenomen door
het Missiehuis “Christus Koning” in Helmond. In