Na ons openingsgebed – heel toepasselijk een gebed vanuit de wereldjongerendagen, we blijven immers jong van geest – en de herdenking van onze overledenen, waarbij deze keer nogal wat familieleden en bekenden herdacht werden, konden we aan onze vergadering beginnen.

 

Allereerst werd de afscheidsdienst van p. C. van Gorp genoemd. Een mooie, waardige viering met een volle kerk en een mooi woord van p. Van Gorp.

 

We hebben ook afscheid genomen van Asten. De laatste medebroeders zijn verhuisd naar Teteringen en Nijmegen. En, als ik dit schrijf, is ons huis ook verkocht. De hele transitie heeft enorm veel werk met zich meegebracht, en heeft ook emotioneel het nodige gekost. Desondanks is het allemaal best goed verlopen, niet in het minst door de enorme inzet van velen – medebroeders, de financiële commissie maar ook personeel en vrijwilligers. We mogen dankbaar zijn dat deze operatie in gezamenlijkheid tot een goed einde gebracht is.

 

We keken niet alleen terug, we keken ook vooruit: de komende Provincieraad. We zullen op 13 maart onder andere moeten praten over veranderingen in het statuut voor de Provincieraad. Ook zullen onze begraafplaatsen aan de orde komen. Tenslotte gaan we ook nadenken over de verandering van provincie naar regio. Immers: wij voldoen niet meer aan de vereisten om provincie te kunnen zijn – we hebben b.v. geen noviciaat of scholasticaat. Het bestuur gaat informeren bij Rome wat zo’n overgang allemaal zou inhouden. Niet dat we zo snel mogelijk aan de gang willen met die transitie, maar wel om goed te weten wat zo’n overgang zou betekenen voor ons.

Het was een grauwe, kille dag, maar wij zaten warmpjes te vergaderen. Het regende ook de hele dag, maar dat mogen we, vrij geïnterpreteerd, zien als Gods zegen over ons allen.

 

 

Groet, Wilbert