Naar goed gebruik startten wij de vergadering met gebed. Deze maal moesten wij een broer en een zus van pater Boelrijk gedenken; beiden weliswaar op hoge leeftijd, maar het gemis wordt daar niet minder door.

We hebben stilgestaan bij het 50-jarig priesterjubileum van onze provinciaal p. Koos de Rooij. Een stemmig feest met een goed gevulde kapel in Teteringen en een gezellig samenzijn nadien.

In Somerheide heeft men voor het laatst gevierd, alvorens de kerk aan de eredienst onttrokken werd. Een mooie viering, aldus p. Van Langen die erbij was. Na afloop een receptie waar ook de onzen de nodige lof toegezwaaid werd vanwege hun inzet in de toenmalige parochie. Onder andere werd het oprichten van de nodige verenigingen gememoreerd.

We hebben ook bestuurd: voor Lanaken werd p. Mechelmans voor een derde triënnium benoemd, met br. Schurgers als econoom. Ook voor Amsterdam werden een administrator en econoom benoemd: beide verenigd in de persoon van p. Hoedemaker.

De zaken met betrekking tot het seksueel-misbruik zijn inmiddels grotendeels achter de rug. Er lopen nog drie zaken, waarvan we hopen dat ze tot tevredenheid van alle partijen opgelost kunnen worden.

De econoom kwam met de geconsolideerde jaarrekening van de Nederlandse Provincie. Kort gezegd: rijk zijn we niet, maar we hoeven ook geen armoe te lijden.

Verder werden er weer enige projecten op advies van de financiële commissie goedgekeurd door het bestuur.

De econoom vertelde ook dat hij een aantal telefoontjes had gehad over de ramp in Sulawesi. Samen met de Vlaamse provincie wordt er € 15.000,- op giro 555 gestort. Fijn dat we zo meeleven met de mensen aldaar!

Onze web-site, zo belangrijk voor de communicatie, schijnt niet helemaal up-to-date te zijn. Daar wordt dus zo spoedig mogelijk aan gewerkt.

Het generaal bestuur gaat zich buigen over het graf van p. Prévot: blijft het in Asten – in de kerk, of wordt het (weer!) verplaatst naar elders. Zo gauw er wat bekend is, laten we het u weten.

Het was een lange vergadering deze keer, maar ja, besturen kost soms veel tijd. Geeft niks, want door de lange duur kon ondergetekende in de file van een lekker herfstzonnetje genieten. Elk nadeel hep z’n voordeel, nietwaar.

Geniet van het najaar met een hartelijke groet, van Wilbert!