Laatste bewoners Heilig Hartklooster Asten vertrokken

Op 23 januari 2019 is de laatste bewoner van Asten vertrokken. Pater Rein van Langen heeft als een goede kapitein als laatste de deur achter zich gesloten. De meesten van de broeders en paters zijn gedurende de voorbije maanden verhuisd naar Park Zuiderhout in Teteringen. Een lange geschiedenis van onze confederatie in Asten wordt hier mee afgesloten. Op zondag 20 januari was er in de parochiekerk van Asten een eucharistieviering waarin werd stil gestaan bij het vertrek. Laten we hopen dat onze confraters een goede toekomst mogen hebben op hun nieuwe woonplek.