Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

LA VIDA (door Frans van der Hoff)

Het leven van iedereen ontwikkelt zich voor een groot deel via ervaringen en lering, verkregen in gebeurtenissen, middels contacten met familie, vrienden, in de scholing zowel formele als informele

Soms gaat dat met een bijzondere gebeurtenis zoals Alain Badiou dat uitlegde.

( el ser y el acontecimiento, Manantial, Buenos Aires, 2003 )

Ik ga over zo’n gebeurtenis vertellen, waardoor ik veranderd ben en waardoor ik iets ontdekte wat men ‘waarheid’ kan noemen.

Ik ben op een zekere dag meegegaan naar een dorp in de bergen om er deel te nemen aan een vergadering van indianen, de oorspronkelijke bewoners van Mexico, kleine koffie boeren.

SchellensenFalke

 

Pater Herman Falke maakt beelden over bijbelse verhalen. Zij waren voor Pater Piet Schellens aanleiding om de betekenis ervan uit te leggen. U  treft hier een selectie aan van de vruchten van hun samenwerking: Regelmatig treft u hier nieuwe verhalen aan.

 

 

 

DE PAASWAKE

PASEN BEGINT MET VROUWEN

GOEDE VRIJDAG

PETRUS, DE WANKELE ROTS

JEZUS VOOR PILATUS 

DE VRIENDEN VAN JEZUS: LAZARUS, MARTA EN MARIA

DE STORM OP HET MEER

IN KANA WAS EEN BRUILOFT

DE WONDERBARE BROODVERMENIGVULDIGING

ZACHEÜS VAN JERICHO

 

 

Tijdens de provincieraad SCJ op 20 april 2016 heeft onze Frater Cor Daemen SCJ zijn onderzoek gepresenteerd met als naam "Een (heilzame) werking van het Hart". U wordt van harte uitgenodigd hier via deze link kennis van te nemen.

 

Terug naar boven