Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Op 24 mei 2018 is te Uithoorn op 101-jarige leeftijd overleden Mevr. Louise Middeldorp, zus van onze overleden medebroeder pater Piet Middeldorp.

Op 27 juni 2018 is te Oploo op 86-jarige leeftijd overleden de heer Harry Braks, broer van broeder Gervasius Braks uit Asten.

Terug naar boven