Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

 II. In het voetsppar van Christus - Met Christus in dienst van het Rijk Gods

1. Onze geloofservaring

In de Kerk hebben wij de blijde boodschap van Jezus Christus leren kennen; Wij hebben de liefde erkend die God voor ons heeft en wij hebben erin geloofd" (1 Joh.4,16)

Wij hebben de gave van het geloof ontvangen dat de grondslag is van onze hoop ; een geloof dat ons leven richt en ons aanzet alles te verlaten om Christus te volgen ; temidden van de uitdagingen van de wereld moeten wij het versterken door het in liefde te beleven.

Daarom belijden wij,samen met onze medechristenen , in de kracht van de Geest , dat Christus de Heer is in wie de Vader ons zijn liefde heeft geopenbaard en die in de wereld verlossend aanwezig blijft.

Niemand kan zeggen : Jezus is de Heer tenzij door de H.Geest (1 Kor. 12,3).

Terug naar boven