Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

4. In broederlijke gemeenschap

De Congregatie van de Priesters van het H.Hart van Jezus is een clericaal-religieus en apostolisch genootschap, van pauselijk recht, en bestaat uit provincies en regio's.

Haar leden leggen publieke geloften af van religieus celibaat, van armoede en gehoorzaamheid volgens de regels en normen van het genootschap.

Vanwege dezelfde religieuze professie zijn allen gelijk en is er geen ander onderscheid dan wat voortkomt uit de kerkelijke ambten.

Als ledematen van Christus, die trouw zijn aan zijn dringende uitnodiging : "Dat allen één zijn," dragen zij broederlijk elkanders lasten in eenzelfde gemeenschappelijk leven.

Terug naar boven