Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

3. In dienst van de kerk

Bij het stichten van de Congregatie van de Oblaten, Priesters van het H.Hart van Jesus, heeft pater Dehon gewild, dat haar leden hun religieuze en apostolische leven op een uitdrukkelijke manier zouden verenigen met de verzoenende overgave van Christus aan de Vader tot heil van de mensen. .

Dat nu was zijn kenmerkende en oorspronkelijke bedoeling en het "eigen karakter van het genootschap" , de dienst die het aan de Kerk moet bewijzen, volgens pater Dehons eigen woorden : " in het: Ecce Venio ( " zie, ik kom om Uw wil te doen." red.) en in het Ecce Ancilla ( "Zie de dienstmaagd des Heren." red.) liggen heel onze roeping, ons doel, onze plicht en onze beloften besloten".

Pater Dehon verwacht van zijn religieuzen dat zij op profetische wijze van de liefde getuigen en dienaars zijn van de verzoening van mens en wereld in Christus. (Vgl.2 Kor.5,18)

Wanneer zij zich aldus met Hem inzetten voor de strijd tegen de zonde en tegen het gebrek aan liefde in Kerk en wereld, zullen zij door heel hun leven, door hun gebed en werk, door hun lijden en vreugde, de eredienst bewijzen van een allesherstellende liefde waarnaar zijn Hart verlangt.

Terug naar boven