Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

I. Trouw aan het charisma van de stichter

1. Onze geloofserving

De Congregatie van de Priesters van het H.Hart van Jezus is in 1878 door pater Joannes-Leo Dehon te St.Quentin gesticht.

Hij ontving de genade en de zending de Kerk te verrijken met een religieus genootschap, dat apostolisch werkzaam is en leeft vanuit een evangelische inspiratie. Het is haar roeping dit charisma vrucht te doen dragen door in te gaan op de noden van Kerk en wereld.oofservaring.

Terug naar boven