Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

In een leefregel legt een kloostergemeenschap vast waar zij zich in hun religieuze leven als kloosterling aan willen houden. Vaak is deze leefregel door de stichter(es) zelf geschreven of door zijn of haar medebroeders of zusters vlak na het overlijden van de stichter van de orde of congregatie.

Een leefregel is vaak heel praktisch van aard. Basisgegeven is dat in een leefregel de zogenaamde evangelische raden worden vastgelegd, dit betekent dat de leden van de congregatie plechtig beloven te leven in gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. Maar ook treft men er vaak de regelingen voor de gebedstijden aan. Tegelijkertijd geeft een leefregel ook zicht op de spiritualiteit van de betreffende religieuze gemeenschap.

De leefregel vormt dus eigenlijk de leidraad voor het leven van een religieus binnen een bepaalde religieuze traditie. Wanneer er beslissingen genomen moeten worden over de koers die een congregatie wil varen, bijvoorbeeld bij het bepalen van aandachtsgebieden voor hun pastorale of diaconale werk, dient de leefregel vaak als kompas bij het nemen van beslissingen. Deze beslissingen moeten dan wel nog gesanctioneerd worden door het bestuur van de congregatie.

Trouw aan de leefregel betekent trouw aan de oorspronkelijke inspiratie van de stichter van de congregatie. De leefregel dient daarom ook vaak als hulpmiddel wanneer een congregatie na een aantal jaren weer eens de balans opmaakt van al het werk dat zij verrichten en de manier waarop zij leven. Dat kan betekenen dat met een veranderende samenleving en met de leefregel als kompas nieuwe initiatieven worden ontwikkeld om in te spelen op de specifieke situatie van dat moment. Een leefregel is daarom niet statisch, maar krijgt betekenis doordat concrete mensen deze in een concrete situatie beleven en zich erdoor laten inspireren.

Ook de Priesters van het Heilig Hart laten zich inspireren door de leefregel de door pater Dehon is opgesteld.

Terug naar boven